#Trend

Deze klasse is ontworpen om met trendgegevens te werken.

Objectreferenties:

Beschikbare methoden: