This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Geplande rapporten

Overzicht

In de sectie Reports → Geplande rapporten kunnen gebruikers met voldoende rechten geplande generatie van PDF-versies van dashboards configureren, die per e-mail naar opgegeven ontvangers worden verzonden.

Het openingscherm geeft informatie weer over geplande rapporten, die kunnen worden gefilterd voor eenvoudige navigatie - zie de sectie Gebruik van filter hieronder.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van het rapport
Eigenaar Gebruiker die het rapport heeft gemaakt
Herhalingen Rapport generatiefrequentie (dagelijks/wekelijks/maandelijks/jaarlijks)
Periode Periode waarvoor het rapport wordt voorbereid
Laatst verzonden De datum en tijd waarop het laatste rapport is verzonden
Status Huidige status van het rapport (ingeschakeld/uitgeschakeld/verlopen). Gebruikers met voldoende rechten kunnen de status wijzigen door erop te klikken - van Ingeschakeld naar Uitgeschakeld (en vice versa); van Verlopen naar Uitgeschakeld (en vice versa). Wordt weergegeven als tekst voor gebruikers met onvoldoende rechten.
Info Toont informatieve pictogrammen:
Een rood pictogram geeft aan dat het genereren van het rapport is mislukt; als u erover zweeft, wordt er een tooltip weergegeven met de foutinformatie.
Een geel pictogram geeft aan dat er een rapport is gegenereerd, maar het verzenden naar sommige (of alle) ontvangers is mislukt of dat een rapport is verlopen; als u erover zweeft, wordt er een tooltip weergegeven met aanvullende informatie
Gebruik van filter

U kunt het filter gebruiken om de lijst met rapporten te verfijnen. Voor betere zoekprestaties worden gegevens gezocht met niet-opgeloste macro's.

De volgende filteropties zijn beschikbaar:

  • Naam - gedeeltelijke naamovereenkomst is toegestaan;
  • Rapporteigenaar - gemaakt door de huidige gebruiker of alle rapporten;
  • Status - kies tussen elk (alle rapporten weergeven), ingeschakeld, uitgeschakeld of verlopen.

Het filter bevindt zich boven de balk Geplande rapporten. Het kan worden geopend en ingeklapt door te klikken op het tabblad Filter in de rechterbovenhoek.

Massa-update

Soms wilt u mogelijk de status wijzigen of een aantal rapporten tegelijkertijd verwijderen. In plaats van elk individueel rapport te openen voor bewerking, kunt u de massa-update functie hiervoor gebruiken.

Om enkele rapporten in één keer bij te werken, volgt u deze stappen:

  • Markeer de selectievakjes van de rapporten die u wilt bijwerken in de lijst.
  • Klik op de gewenste knop onder de lijst om wijzigingen aan te brengen (Inschakelen, Uitschakelen of Verwijderen).