This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

2 Geluid in browsers

Overzicht

Geluid wordt gebruikt in globale meldingen.

Om de geluiden af te spelen in de Zabbix frontend, moet Frontend messaging ingeschakeld zijn in het gebruikersprofiel op het tabblad Messaging, met alle trigger-severities aangevinkt, en geluiden moeten ook ingeschakeld zijn in het pop-up venster van de globale meldingen.

Als om welke reden dan ook geluid niet kan worden afgespeeld op het apparaat, blijft de knop in het pop-up venster van de globale meldingen permanent in de "mute" stand staan en wordt de boodschap "Kan geen geluid voor meldingen ondersteunen voor dit apparaat." weergegeven wanneer je over de knop beweegt.

Geluiden, inclusief de standaard audioclips, worden alleen ondersteund in het MP3-formaat.

De geluiden van de Zabbix frontend zijn succesvol getest in recente Firefox/Opera-browsers op Linux en Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera en Safari-browsers op Windows.

De automatische weergave van geluiden kan standaard uitgeschakeld zijn in recente browserversies. In dat geval moet je deze instelling handmatig wijzigen.