usermacro.update

Beschrijving

object usermacro.update(object/array hostMacros)

Met deze methode kunnen bestaande hostmacro's worden bijgewerkt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Hostmacro-eigenschappen te zijn bijgewerkt.

De eigenschap hostmacroid moet worden gedefinieerd voor elke hostmacro, alles andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, blijven alle andere ongewijzigd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte host bevat macro's onder de eigenschap 'hostmacroids'.

Voorbeelden

De waarde van een hostmacro wijzigen

Wijzig de waarde van een hostmacro in "public".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.update",
      "params": {
        "hostmacroid": "1",
        "value": "public"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostmacroids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUserMacro::update() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.