template.create

Beschrijving

object template.create(object/array-sjablonen)

Met deze methode kunt u nieuwe sjablonen maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Sjablonen om te maken.

Naast de standaard sjablooneigenschappen, is de methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
groups
(vereist)
object/array Host groepen om de sjabloon aan toe te voegen.

De hostgroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd.
tags object/array Sjabloon tags.
templates object/array Templates moet aan de sjabloon worden gekoppeld.

Voor de sjablonen moet de eigenschap templateid zijn gedefinieerd.
macros object/array Gebruikersmacro's die moeten worden gemaakt voor de sjabloon.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte sjablonen bevat onder de eigenschap templateids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen de volgorde van de doorgegeven sjablonen.

Voorbeelden

Een sjabloon maken

Maak een sjabloon met tags en koppel twee sjablonen aan deze sjabloon.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.create",
      "params": {
        "host": "Linux template",
        "groups": {
          "groupid": 1
        },
        "templates": [
          {
            "templateid": "11115"
          },
          {
            "templateid": "11116"
          }
        ],
        "tags": [
          {
            "tag": "Host name",
            "value": "{HOST.NAME}"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "11117"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTemplate::create() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.