6 Correlatie van gebeurtenissen

Overzicht

In de sectie Configuratie → Gebeurteniscorrelatie kunnen gebruikers globale correlatieregels configureren en onderhouden voor Zabbix-gebeurtenissen.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Naam Naam van de correlatieregel. Door op de naam van de correlatieregel te klikken, wordt het configuratieformulier van de regel geopend.
Voorwaarden Correlatieregelvoorwaarden worden weergegeven.
Bewerkingen Correlatieregelbewerkingen worden weergegeven.
Status De status van de correlatieregel wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen.

Om een nieuwe correlatieregel te configureren, klikt u op de knop Correlatie maken in de rechterbovenhoek.

Massa-bewerkingsopties

Knoppen onder de lijst bieden enkele massa-bewerkingsopties:

  • Inschakelen - wijzig de status van de correlatieregel naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van de correlatieregel naar Uitgeschakeld
  • Verwijderen - verwijder de correlatieregels

Om deze opties te gebruiken, vinkt u de vakjes voor de respectieve correlatieregels aan en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de correlatieregels weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt de gegevens gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter-koppeling is beschikbaar boven de lijst met correlatieregels. Als u erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waarin u correlatieregels kunt filteren op naam en status.