proxy.delete

Beschrijving

object proxy.delete(array proxy's)

Met deze methode kunnen proxy's worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van te verwijderen proxy's.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde proxy's bevat onder de eigenschap proxyids.

Voorbeelden

Meerdere proxy's verwijderen

Verwijder twee proxy's.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.delete",
      "params": [
        "10286",
        "10285"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10286",
          "10285"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CProxy::delete() in ui/include/classes/api/services/CProxy.php.