This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Specifieke objectsleutels voor agent 2

Zabbix Agent 2 ondersteunt alle item-sleutels die worden ondersteund voor de Zabbix Agent op Unix en Windows. Deze pagina geeft details over de aanvullende item-sleutels die je alleen kunt gebruiken met Zabbix Agent 2, gegroepeerd op basis van de plugin waartoe ze behoren.

Zie ook: Ingebouwde plugins

Parameters zonder hoekige haken zijn verplicht. Parameters gemarkeerd met hoekige haken < > zijn optioneel.

Ceph

Sleutel
Omschrijving Terugkeerwaarde Parameters Opmerkingen
ceph.df.details[connString,<user>,<apikey>]
Gegevensgebruik en verdeling over pools van het cluster. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Aanmeldingsgegevens voor Ceph.
ceph.osd.stats[connString,<user>,<apikey>]
Geaggregeerde en per OSD-statistieken. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Aanmeldingsgegevens voor Ceph.
ceph.osd.discovery[connString,<user>,<apikey>]
Lijst van ontdekte OSD's. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Aanmeldingsgegevens voor Ceph.
ceph.osd.dump[connString,<user>,<apikey>]
Gebruiksdrempels en statussen van OSD's. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Aanmeldingsgegevens voor Ceph.
ceph.ping[connString,<user>,<apikey>]
Test of er een verbinding met Ceph tot stand kan worden gebracht. 0 - verbinding is verbroken (als er een fout wordt weergegeven, inclusief AUTH- en configuratieproblemen)

1 - verbinding is gelukt.
connString - URI of sessienaam.
user, password - Aanmeldingsgegevens voor Ceph.
ceph.pool.discovery[connString,<user>,<apikey>]
Lijst van ontdekte pools. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Aanmeldingsgegevens voor Ceph.
ceph.status[connString,<user>,<apikey>]
Algehele status van het cluster. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Aanmeldingsgegevens voor Ceph.

Docker

Sleutel
Omschrijving Terugkeerwaarde Parameters Opmerkingen
docker.container_info[<ID>,<info>]
Gedetailleerde informatie over een container. Een uitvoer van de ContainerInspect API-oproep geserialiseerd als JSON ID - ID of naam van de container.
info - de hoeveelheid geretourneerde informatie. Ondersteunde waarden: short (standaard) of full.
De gebruiker 'zabbix' van Agent2 moet worden toegevoegd aan de 'docker' groep voor voldoende rechten. Anders zal de controle mislukken.
docker.container_stats[<ID>]
Statistieken over het gebruik van containerresources. Een uitvoer van de ContainerStats API-oproep en CPU-gebruikspercentage geserialiseerd als JSON ID - ID of naam van de container. De gebruiker 'zabbix' van Agent2 moet worden toegevoegd aan de 'docker' groep voor voldoende rechten. Anders zal de controle mislukken.
docker.containers
Een lijst van containers. Een uitvoer van de ContainerList API-oproep geserialiseerd als JSON - De gebruiker 'zabbix' van Agent2 moet worden toegevoegd aan de 'docker' groep voor voldoende rechten. Anders zal de controle mislukken.
docker.containers.discovery[<options>]
Een lijst van containers. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau. JSON-object options - geeft aan of alle containers dan wel alleen actieve containers moeten worden ontdekt. Ondersteunde waarden:
true - retourneer alle containers;
false - retourneer alleen actieve containers (standaard).
De gebruiker 'zabbix' van Agent2 moet worden toegevoegd aan de 'docker' groep voor voldoende rechten. Anders zal de controle mislukken.
docker.data_usage
Informatie over het huidige datagebruik. Een uitvoer van de SystemDataUsage API-oproep geserialiseerd als JSON - De gebruiker 'zabbix' van Agent2 moet worden toegevoegd aan de 'docker' groep voor voldoende rechten. Anders zal de controle mislukken.
docker.images
Een lijst van images. Een uitvoer van de ImageList API-oproep geserialiseerd als JSON - De gebruiker 'zabbix' van Agent2 moet worden toegevoegd aan de 'docker' groep voor voldoende rechten. Anders zal de controle mislukken.
docker.images.discovery
Een lijst van images. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau. JSON-object - De gebruiker 'zabbix' van Agent2 moet worden toegevoegd aan de 'docker' groep voor voldoende rechten. Anders zal de controle mislukken.
docker.info
Systeeminformatie. Een uitvoer van de SystemInfo API-oproep geserialiseerd als JSON - De gebruiker 'zabbix' van Agent2 moet worden toegevoegd aan de 'docker' groep voor voldoende rechten. Anders zal de controle mislukken.
docker.ping
Test of een Docker-daemon actief is of niet. 1 - verbinding is actief

0 - verbinding is verbroken
- De gebruiker 'zabbix' van Agent2 moet worden toegevoegd aan de 'docker' groep voor voldoende rechten. Anders zal de controle mislukken.

Ember+

Key
Description Return value Parameters Comments
ember.get[<uri>,<path>]
Returns the result of the required device. JSON object uri - Ember+ device URI. Default: 127.0.0.1:9998
path - OID path to device. Empty by default, returns root collection data.

Memcached

Sleutel
Omschrijving Terugkeerwaarde Parameters Opmerkingen
memcached.ping[connString,<user>,<password>]
Test of een verbinding actief is of niet. 1 - verbinding is actief

0 - verbinding is verbroken (als er fouten zijn, inclusief AUTH- en configuratieproblemen)
connString - URI of sessienaam.
memcached.stats[connString,<user>,<password>,<type>]
Haalt de uitvoer op van het STATS-commando. JSON - uitvoer wordt geserialiseerd als JSON connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor Memcached.
type - het te retourneren statistiektype: items, sizes, slabs of settings (standaard leeg, retourneert algemene statistieken).

MongoDB

Sleutel
Omschrijving Terugkeerwaarde Parameters Opmerkingen
mongodb.collection.stats[connString,<user>,<password>,<database>,collection]
Geeft verschillende opslagstatistieken terug voor een opgegeven collectie. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
database - naam van de database (standaard: admin).
collection — naam van de collectie.
mongodb.collections.discovery[connString,<user>,<password>]
Geeft een lijst van ontdekte collecties terug. Gebruikt voor laag-niveau ontdekking. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.collections.usage[connString,<user>,<password>]
Geeft gebruiksstatistieken terug voor collecties. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.connpool.stats[connString,<user>,<password>]
Geeft informatie terug over de open uitgaande verbindingen van de huidige database-instantie naar andere leden van de gesharde cluster of replica-set. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.db.stats[connString,<user>,<password>,<database>]
Geeft statistieken terug die de staat van een gegeven databasesysteem weerspiegelen. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
database - naam van de database (standaard: admin).
mongodb.db.discovery[connString,<user>,<password>]
Geeft een lijst van ontdekte databases terug. Gebruikt voor laag-niveau ontdekking. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.jumbo_chunks.count[connString,<user>,<password>]
Geeft het aantal jumbo-chunks terug. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.oplog.stats[connString,<user>,<password>]
Geeft een status van de replica-set terug, gebruikmakend van data die is opgevraagd uit de oplog. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.ping[connString,<user>,<password>]
Test of een verbinding actief is of niet. 1 - verbinding is actief

0 - verbinding is verbroken (als er fouten zijn, inclusief AUTH- en configuratieproblemen).
connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.rs.config[connString,<user>,<password>]
Geeft de huidige configuratie van de replica-set terug. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.rs.status[connString,<user>,<password>]
Geeft een status van de replica-set terug vanuit het perspectief van het lid waar de methode wordt uitgevoerd. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.server.status[connString,<user>,<password>]
Geeft de staat van de database terug. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.
mongodb.sh.discovery[connString,<user>,<password>]
Geeft een lijst van ontdekte shards terug die aanwezig zijn in de cluster. JSON-object connString - URI of sessienaam.
user, password - Inloggegevens voor MongoDB.

MQTT

Sleutel
Omschrijving Terugkeerwaarde Parameters Opmerkingen
mqtt.get[<broker_url>,topic,<username>,<password>]
Abonneert zich op een specifiek onderwerp of onderwerpen (met wildcards) van de opgegeven broker en wacht op publicaties. Afhankelijk van het onderwerp van de inhoud.

Als wildcards worden gebruikt, geeft de inhoud van het onderwerp terug als JSON.
broker_url - URL van de MQTT-broker (indien leeg, wordt localhost met poort 1883 gebruikt).
topic - MQTT-onderwerp (verplicht). Wildcards (+,#) worden ondersteund.
username, password - inloggegevens (indien vereist)
Het item moet geconfigureerd zijn als een actieve controle ('Zabbix agent (actief)' itemtype).

TLS-versleutelingscertificaten kunnen worden gebruikt door ze op te slaan op een standaardlocatie (bijvoorbeeld de map /etc/ssl/certs/ voor Ubuntu). Gebruik voor TLS het tls:// schema.

MSSQL

Key
Description Return value Parameters Comments
mssql.availability.group.get[URI,<user>,<password>]
Returns availability groups. JSON object URI - MSSQL server URI (the only supported schema is sqlserver://). Embedded credentials will be ignored;
user, password - username, password to send to protected MSSQL server.
Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.custom.query[URI,<user>,<password>,queryName,<args...>]
Returns the result of a custom query. JSON object URI - MSSQL server URI (the only supported schema is sqlserver://). Embedded credentials will be ignored;
user, password - username, password to send to protected MSSQL server;
queryName - name of a custom query configured in Plugins.MSSQL.CustomQueriesDir without the .sql extension;
args - one or several comma-separated arguments to pass to a query.
Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.db.get
Returns all available MSSQL databases. JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.job.status.get
Returns the status of jobs. JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.last.backup.get
Returns the last backup time for all databases. JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.local.db.get
Returns databases that are participating in an Always On availability group and replica (primary or secondary) and are located on the server that the connection was established to. JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.mirroring.get
Returns mirroring info. JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.nonlocal.db.get
Returns databases that are participating in an Always On availability group and replica (primary or secondary) located on other servers (the database is not local to the SQL Server instance that the connection was established to). JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.perfcounter.get
Returns the performance counters. JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.ping
Ping the database. Test if connection is correctly configured. 1 - alive,
0 - not alive
Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.quorum.get
Returns the quorum info. JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.quorum.members.get
Returns the quorum members. JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.replica.get
Returns the replicas. JSON object Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.
mssql.version
Returns the MSSQL version. String Supported since Zabbix 6.0.27. For more information see the MSSQL plugin readme.

MySQL

Sleutel
Omschrijving Terugkeerwaarde Parameters Opmerkingen
mysql.custom.query[connString,<username>,<password>,queryName,<args...>]
Geeft het resultaat van een aangepaste query terug. JSON object connString - URI of sessienaam.
username, password - MySQL inloggegevens.
queryName - naam van een aangepaste query, moet overeenkomen met de SQL-bestandsnaam zonder extensie.
args - één of meerdere door komma's gescheiden argumenten om door te geven aan een query.
Ondersteund sinds Zabbix 6.0.21.
mysql.db.discovery[connString,<username>,<password>]
Lijst van MySQL-databases. Gebruikt voor low-level discovery. Resultaat van de "show databases" SQL-query in LLD JSON-formaat. connString - URI of sessienaam.
username, password - MySQL inloggegevens.
mysql.db.size[connString,<username>,<password>,dbName]
Databasesgrootte in bytes. Resultaat van de "select coalesce(sum(data_length + index_length),0) as size from information_schema.tables where table_schema=?" SQL-query voor specifieke database in bytes. connString - URI of sessienaam.
username, password - MySQL inloggegevens.
dbName - Databasenaam.
mysql.get_status_variables[connString,<username>,<password>]
Waarden van wereldwijde statusvariabelen. Resultaat van de "show global status" SQL-query in JSON-formaat. connString - URI of sessienaam.
username, password - MySQL inloggegevens.
mysql.ping[connString,<username>,<password>]
Test of een verbinding al dan niet actief is. 1 - verbinding is actief

0 - verbinding is verbroken (indien er een fout is gemeld, inclusief AUTH- en configuratieproblemen).
connString - URI of sessienaam.
username, password - MySQL inloggegevens.
mysql.replication.discovery[connString,<username>,<password>]
Lijst van MySQL-replicaties. Gebruikt voor low-level discovery. Resultaat van de "show slave status" SQL-query in LLD JSON-formaat. connString - URI of sessienaam.
username, password - MySQL inloggegevens.
mysql.replication.get_slave_status[connString,<username>,<password>,<masterHost>]
Replicatiestatus. Resultaat van de "show slave status" SQL-query in JSON-formaat. connString - URI of sessienaam.
username, password - MySQL inloggegevens.
masterHost - Hostnaam van replicatiemaster.
mysql.version[connString,<username>,<password>]
MySQL-versie. Tekst met MySQL-instantieversie. connString - URI of sessienaam.
username, password - MySQL inloggegevens.

Oracle

Sleutel
Omschrijving Terugkeerwaarde Parameters Opmerkingen
oracle.diskgroups.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<diskgroup>]
Automatische Storage Management (ASM) schijfgroepstatistieken. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
diskgroup - naam van de ASM-schijfgroep om te bevragen.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.diskgroups.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]
Lijst van ASM-schijfgroepen. Gebruikt voor low-level discovery. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.archive.info[connString,<user>,<password>,<service>,<destination>]
Statistieken van archieflogs. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
destination - naam van de bestemming om te bevragen.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.cdb.info[connString,<user>,<password>,<service>,<database>]
Informatie over Container Databases (CDB's). JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
database - naam van de database om te bevragen.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.custom.query[connString,<user>,<password>,<service>,queryName,<args...>]
Resultaat van een aangepaste query. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
queryName — naam van een aangepaste query, moet overeenkomen met de SQL-bestandsnaam zonder extensie.
args - één of meerdere door komma's gescheiden argumenten om door te geven aan een query.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.datafiles.stats[connString,<user>,<password>,<service>]
Statistieken van gegevensbestanden. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.db.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]
Lijst van databases. Gebruikt voor low-level discovery. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.fra.stats[connString,<user>,<password>,<service>]
Statistieken van Fast Recovery Area (FRA). JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.instance.info[connString,<user>,<password>,<service>]
Instantiestatistieken. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.pdb.info[connString,<user>,<password>,<service>,<database>]
Informatie over Pluggable Databases (PDB's). JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
database - naam van de database om te bevragen.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.pdb.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]
Lijst van PDB's. Gebruikt voor low-level discovery. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.pga.stats[connString,<user>,<password>,<service>]
Statistieken van Program Global Area (PGA). JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.ping[connString,<user>,<password>,<service>]
Test of er een verbinding met Oracle tot stand kan worden gebracht. 0 - verbinding is verbroken (als er een fout wordt weergegeven inclusief AUTH- en configuratieproblemen)
1 - verbinding is succesvol.
connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.proc.stats[connString,<user>,<password>,<service>]
Processenstatistieken. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.redolog.info[connString,<user>,<password>,<service>]
Logboekinformatie van het besturingsbestand. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.sga.stats[connString,<user>,<password>,<service>]
Statistieken van System Global Area (SGA). JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.sessions.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<lockMaxTime>]
Sessiestatistieken. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
lockMaxTime - maximale sessievergrendelingsduur in seconden om de sessie als langdurig vergrendeld te tellen. Standaard: 600 seconden.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.sys.metrics[connString,<user>,<password>,<service>,<duration>]
Een reeks systeemmetriekwaarden. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
duration - opnametijd (in seconden) van systeemmetriekwaarden. Mogelijke waarden: 60 — lange duur (standaard), 15 — korte duur.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.sys.params[connString,<user>,<password>,<service>]
Een reeks systeemparameterwaarden. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.ts.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<tablespace>,<type>]
Tablespace-statistieken. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
tablespace - naam van de tablespace om te bevragen. Standaard (indien leeg gelaten en type is ingesteld):
- "TEMP" (als type is ingesteld op "TEMPORARY");
- "USERS" (als type is ingesteld op "PERMANENT").
type - type tablespace om te bevragen. Standaard (indien tablespace is ingesteld): "PERMANENT".
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).
oracle.ts.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]
Lijst van tablespaces. Gebruikt voor low-level discovery. JSON object connString - URI of sessienaam.
user, password - Oracle inloggegevens.
service - Oracle servicenaam.
user parameter staat toe om een van de inlogopties as sysdba, as sysoper, of as sysasm toe te voegen in het formaat user as sysdba (inlogoptie is niet hoofdlettergevoelig; mag geen spatie aan het einde bevatten).

PostgreSQL

Sleutel
Omschrijving Teruggegeven waarde Parameters Opmerkingen
pgsql.autovacuum.count[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Het aantal autovacuum-werkers. Geheel getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
pgsql.archive[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Informatie over gearchiveerde bestanden. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
De geretourneerde gegevens worden verwerkt door afhankelijke items:
pgsql.archive.count_archived_files - het aantal met succes gearchiveerde WAL-bestanden.
pgsql.archive.failed_trying_to_archive - het aantal mislukte pogingen om WAL-bestanden te archiveren.
pgsql.archive.count_files_to_archive - het aantal te archiveren bestanden.
pgsql.archive.size_files_to_archive - de grootte van bestanden om te archiveren.
pgsql.bgwriter[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Gecombineerd aantal checkpoints voor de databasecluster, opgesplitst per type checkpoint. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
De geretourneerde gegevens worden verwerkt door afhankelijke items:
pgsql.bgwriter.buffers_alloc - het aantal toegewezen buffers.
pgsql.bgwriter.buffers_backend - het aantal buffers dat direct door een backend is geschreven.
pgsql.bgwriter.maxwritten_clean - het aantal keren dat de achtergrondschrijver een schoonmaakscan stopte omdat hij te veel buffers had geschreven.
pgsql.bgwriter.buffers_backend_fsync - het aantal keren dat een backend zijn eigen fsync-oproep moest uitvoeren in plaats van de achtergrondschrijver.
pgsql.bgwriter.buffers_clean - het aantal buffers dat is geschreven door de achtergrondschrijver.
pgsql.bgwriter.buffers_checkpoint - het aantal buffers dat is geschreven tijdens checkpoints.
pgsql.bgwriter.checkpoints_timed - het aantal geplande checkpoints dat is uitgevoerd.
pgsql.bgwriter.checkpoints_req - het aantal aangevraagde checkpoints dat is uitgevoerd.
pgsql.bgwriter.checkpoint_write_time - de totale tijd die is besteed aan het schrijven van bestanden naar schijf tijdens het gedeelte van de checkpointverwerking, uitgedrukt in milliseconden.
pgsql.bgwriter.sync_time - de totale tijd die is besteed aan het synchroniseren van bestanden met schijf tijdens het gedeelte van de checkpointverwerking.
pgsql.cache.hit[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
PostgreSQL buffercache-treffersnelheid. Decimaal getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
pgsql.connections[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Verbindingen per type. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
De geretourneerde gegevens worden verwerkt door afhankelijke items:
pgsql.connections.actief - de backend voert een query uit.
pgsql.connections.snelkoppeling_functieoproep - de backend voert een snelle functieoproep uit.
pgsql.connections.inactief - de backend wacht op een nieuwe opdracht van de client.
pgsql.connections.inactief_in_transactie - de backend bevindt zich in een transactie, maar voert op dit moment geen query uit.
pgsql.connections.voorbereid - het aantal voorbereide verbindingen.
pgsql.connections.totaal - het totale aantal verbindingen.
pgsql.connections.totaal_pct - het percentage van het totale aantal verbindingen ten opzichte van de 'max_connections'-instelling van de PostgreSQL-server.
pgsql.connections.wachtend - aantal verbindingen in een query.
pgsql.connections.inactief_in_transactie_afgebroken - de backend bevindt zich in een transactie, maar voert op dit moment geen query uit en een van de verklaringen in de transactie heeft een fout veroorzaakt.
pgsql.custom.query[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,queryNaam,<args...>]
Geeft het resultaat van een aangepaste query terug. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
queryNaam - naam van een aangepaste query, moet overeenkomen met de SQL-bestandsnaam zonder extensie.
args - één of meerdere argumenten gescheiden door komma's om door te geven aan een query.
pgsql.dbstat[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,dbName]
Verzamelt statistieken per database. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
De geretourneerde gegevens worden verwerkt door afhankelijke items:
pgsql.dbstat.numbackends["{#DBNAME}"] - het aantal backends dat momenteel is verbonden met deze database.
pgsql.dbstat.sum.blk_read_time["{#DBNAME}"] - tijd besteed aan het lezen van databestandsblokken door backends in deze database, in milliseconden.
pgsql.dbstat.sum.blk_write_time["{#DBNAME}"] - tijd besteed aan het schrijven van databestandsblokken door backends in deze database, in milliseconden.
pgsql.dbstat.sum.checksum_failures["{#DBNAME}"] - het aantal mislukte controlesums van datapagina's gedetecteerd (of op een gedeeld object), of NULL als gegevenscontrolesums niet zijn ingeschakeld. (Alleen PostgreSQL-versie 12)
pgsql.dbstat.blks_read.rate["{#DBNAME}"] - het aantal datablokken dat op schijf is gelezen in deze database.
pgsql.dbstat.deadlocks.rate["{#DBNAME}"] - het aantal vastlopers gedetecteerd in deze database.
pgsql.dbstat.blks_hit.rate["{#DBNAME}"] - het aantal keren dat datablokken al in de buffercache zijn gevonden, zodat een leesbewerking niet nodig was (dit omvat alleen treffers in de buffercache van PostgreSQL Pro, niet in de bestandssysteemcache van het besturingssysteem).
pgsql.dbstat.xact_rollback.rate["{#DBNAME}"] - het aantal transacties in deze database dat is teruggedraaid.
pgsql.dbstat.xact_commit.rate["{#DBNAME}"] - het aantal transacties in deze database dat is bevestigd.
pgsql.dbstat.tup_updated.rate["{#DBNAME}"] - het aantal rijen dat is bijgewerkt door query's in deze database.
pgsql.dbstat.tup_returned.rate["{#DBNAME}"] - het aantal rijen dat is geretourneerd door query's in deze database.
pgsql.dbstat.tup_inserted.rate["{#DBNAME}"] - het aantal rijen dat is ingevoegd door query's in deze database.
pgsql.dbstat.tup_fetched.rate["{#DBNAME}"] - het aantal rijen dat is opgehaald door query's in deze database.
pgsql.dbstat.tup_deleted.rate["{#DBNAME}"] - het aantal rijen dat is verwijderd door query's in deze database.
pgsql.dbstat.conflicts.rate["{#DBNAME}"] - het aantal query's dat is geannuleerd vanwege conflicten met herstel in deze database (de conflicten treden alleen op bij standby-servers).
pgsql.dbstat.temp_files.rate["{#DBNAME}"] - het aantal tijdelijke bestanden dat is gemaakt door query's in deze database. Alle tijdelijke bestanden worden geteld, ongeacht de instellingen log_temp_files en de redenen waarvoor het tijdelijke bestand is gemaakt (bijv. sorteren of hashen).
pgsql.dbstat.temp_bytes.rate["{#DBNAME}"] - de totale hoeveelheid gegevens die naar tijdelijke bestanden is geschreven door query's in deze database. Inclusief gegevens uit alle tijdelijke bestanden, ongeacht de instellingen log_temp_files en de redenen waarvoor het tijdelijke bestand is gemaakt (bijv. sorteren of hashen).
pgsql.dbstat.sum[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Samengevatte gegevens voor alle databases in een cluster. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
De geretourneerde gegevens worden verwerkt door afhankelijke items:
pgsql.dbstat.numbackends - het aantal backends dat momenteel is verbonden met deze database.
pgsql.dbstat.sum.blk_read_time - tijd besteed aan het lezen van databestandsblokken door backends in deze database, in milliseconden.
pgsql.dbstat.sum.blk_write_time - tijd besteed aan het schrijven van databestandsblokken door backends in deze database, in milliseconden.
pgsql.dbstat.sum.checksum_failures - het aantal mislukte controlesums van datapagina's gedetecteerd (of op een gedeeld object), of NULL als gegevenscontrolesums niet zijn ingeschakeld (alleen PostgreSQL-versie 12).
pgsql.dbstat.sum.xact_commit - het aantal transacties in deze database dat is bevestigd.
pgsql.dbstat.sum.conflicts - databasestatistieken over query-annuleringen als gevolg van conflicten met herstel op standby-servers.
pgsql.dbstat.sum.deadlocks - het aantal vastlopers gedetecteerd in deze database.
pgsql.dbstat.sum.blks_read - het aantal datablokken dat op schijf is gelezen in deze database.
pgsql.dbstat.sum.blks_hit - het aantal keren dat datablokken al in de buffercache zijn gevonden, zodat een leesbewerking niet nodig was (alleen treffers in de buffercache van PostgreSQL Pro zijn inbegrepen).
pgsql.dbstat.sum.temp_bytes - de totale hoeveelheid gegevens die naar tijdelijke bestanden is geschreven door query's in deze database. Inclusief gegevens uit alle tijdelijke bestanden, ongeacht de instellingen log_temp_files en de redenen waarvoor het tijdelijke bestand is gemaakt (bijv. sorteren of hashen).
pgsql.dbstat.sum.temp_files - het aantal tijdelijke bestanden dat is gemaakt door query's in deze database. Alle tijdelijke bestanden worden geteld, ongeacht de instellingen log_temp_files en de redenen waarvoor het tijdelijke bestand is gemaakt (bijv. sorteren of hashen).
pgsql.dbstat.sum.xact_rollback - het aantal teruggedraaide transacties in deze database.
pgsql.dbstat.sum.tup_deleted - het aantal rijen dat is verwijderd door query's in deze database.
pgsql.dbstat.sum.tup_fetched - het aantal rijen dat is opgehaald door query's in deze database.
pgsql.dbstat.sum.tup_inserted - het aantal rijen dat is ingevoegd door query's in deze database.
pgsql.dbstat.sum.tup_returned - het aantal rijen dat is geretourneerd door query's in deze database.
pgsql.dbstat.sum.tup_updated - het aantal rijen dat is bijgewerkt door query's in deze database.
pgsql.db.age[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,dbName]
Leeftijd van de oudste FrozenXID van de database. Geheel getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
pgsql.db.bloating_tables[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Het aantal opgeblazen tabellen per database. Geheel getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
pgsql.db.discovery[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Lijst van de PostgreSQL-databases. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
pgsql.db.size[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,dbName]
Databasegrootte in bytes. Geheel getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
pgsql.locks[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Informatie over verleende vergrendelingen per database. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
De geretourneerde gegevens worden verwerkt door afhankelijke items:
pgsql.locks.shareupdateexclusive["{#DBNAME}"] - het aantal share update exclusive-vergrendelingen.
pgsql.locks.accessexclusive["{#DBNAME}"] - het aantal access exclusive-vergrendelingen.
pgsql.locks.accessshare["{#DBNAME}"] - het aantal access share-vergrendelingen.
pgsql.locks.exclusive["{#DBNAME}"] - het aantal exclusive-vergrendelingen.
pgsql.locks.rowexclusive["{#DBNAME}"] - het aantal row exclusive-vergrendelingen.
pgsql.locks.rowshare["{#DBNAME}"] - het aantal row share-vergrendelingen.
pgsql.locks.share["{#DBNAME}"] - het aantal shared-vergrendelingen.
pgsql.locks.sharerowexclusive["{#DBNAME}"] - het aantal share row exclusive-vergrendelingen.
pgsql.oldest.xid[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Leeftijd van de oudste XID. Geheel getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
pgsql.ping[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
Test of een verbinding actief is of niet. 1 - verbinding is actief

0 - verbinding is verbroken (als er een fout wordt weergegeven, inclusief AUTH- en configuratieproblemen).
uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
pgsql.queries[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>,timePeriod]
Meten van de uitvoeringstijd van queries. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
timePeriod - uitvoeringstijdslimiet voor het tellen van trage queries (moet een positief geheel getal zijn).
De geretourneerde gegevens worden verwerkt door afhankelijke items:
pgsql.queries.mro.time_max["{#DBNAME}"] - maximale onderhoudsquerytijd.
pgsql.queries.query.time_max["{#DBNAME}"] - maximale querytijd.
pgsql.queries.tx.time_max["{#DBNAME}"] - maximale transactiequerytijd.
pgsql.queries.mro.slow_count["{#DBNAME}"] - aantal trage onderhoudsqueries.
pgsql.queries.query.slow_count["{#DBNAME}"] - aantal trage queries.
pgsql.queries.tx.slow_count["{#DBNAME}"] - aantal trage transactiequeries.
pgsql.queries.mro.time_sum["{#DBNAME}"] - totale onderhoudsquerytijd.
pgsql.queries.query.time_sum["{#DBNAME}"] - totale querytijd.
pgsql.queries.tx.time_sum["{#DBNAME}"] - totale transactiequerytijd.

Deze item wordt ondersteund vanaf Zabbix 6.0.3
pgsql.replication.count[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>]
Het aantal standby-servers. Geheel getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
pgsql.replication.process[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>]
Flush-lag, schrijf-lag en herhaal-lag voor elk verzendproces. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
pgsql.replication.process.discovery[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>]
Ontdekking van namen van replicatieprocessen. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
pgsql.replication.recovery_role[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>]
Herstelstatus. 0 - mastermodus
1 - herstel is nog gaande (standby-modus)
uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
pgsql.replication.status[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>]
De status van replicatie. 0 - streaming is uitgeschakeld
1 - streaming is ingeschakeld
2 - mastermodus
uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
pgsql.replication_lag.b[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>]
Replicatievertraging in bytes. Geheel getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
pgsql.replication_lag.sec[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>]
Replicatievertraging in seconden. Geheel getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
pgsql.uptime[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
PostgreSQL-uptime in milliseconden. Decimaal getal uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
pgsql.wal.stat[uri,<gebruikersnaam>,<wachtwoord>,<dbName>]
WAL-statistieken. JSON-object uri - URI of sessienaam.
gebruikersnaam, wachtwoord - PostgreSQL-inloggegevens.
dbName - Naam van de database.
De geretourneerde gegevens worden verwerkt door afhankelijke items:
pgsql.wal.count — het aantal WAL-bestanden.
pgsql.wal.write - de gebruikte WAL-lsn (in bytes).

Redis

Sleutel
Beschrijving Retourwaarde Parameters Opmerkingen
redis.config[connString,<wachtwoord>,<patroon>]
Haalt de configuratieparameters op van een Redis-instantie die overeenkomen met het patroon. JSON - als een glob-stijl patroon is gebruikt

enkele waarde - als een patroon geen jokerteken bevatte
connString - URI of sessienaam.
wachtwoord - Redis-wachtwoord.
patroon - glob-stijl patroon (* standaard).
redis.info[connString,<wachtwoord>,<sectie>]
Haalt de uitvoer op van het INFO-commando. JSON - de uitvoer wordt geserialiseerd als JSON connString - URI of sessienaam.
wachtwoord - Redis-wachtwoord.
sectie - sectie van informatie (default standaard).
redis.ping[connString,<wachtwoord>]
Test of een verbinding actief is of niet. 1 - verbinding is actief

0 - verbinding is verbroken (als er een fout wordt weergegeven, inclusief AUTH- en configuratieproblemen)
connString - URI of sessienaam.
wachtwoord - Redis-wachtwoord.
redis.slowlog.count[connString,<wachtwoord>]
Het aantal vermeldingen in de langzame log sinds Redis is gestart. Geheel getal connString - URI of sessienaam.
wachtwoord - Redis-wachtwoord.

S.M.A.R.T.

Sleutel
Beschrijving Retourwaarde Parameters Opmerkingen
smart.attribute.discovery
Geeft een lijst terug van S.M.A.R.T.-apparaateigenschappen. JSON-object De volgende macro's en hun waarden worden geretourneerd: {#NAME}, {#DISKTYPE}, {#ID}, {#ATTRNAME}, {#THRESH}.
Ondersteunde schijftypes zijn HDD, SSD en NVME. Schijven kunnen alleenstaand zijn of gecombineerd in een RAID. {#NAME} krijgt een extra toevoeging in geval van RAID, bijvoorbeeld: {"{#NAME}": "/dev/sda cciss,2"}
smart.disk.discovery
Geeft een lijst terug van S.M.A.R.T.-apparaten. JSON-object De volgende macro's en hun waarden worden geretourneerd: {#NAME}, {#DISKTYPE}, {#MODEL}, {#SN}, {#PATH}, {#ATTRIBUTES}, {#RAIDTYPE}.
Ondersteunde schijftypes zijn HDD, SSD en NVME. Als een schijf niet tot een RAID behoort, zal {#RAIDTYPE} leeg zijn. {#NAME} krijgt een extra toevoeging in geval van RAID, bijvoorbeeld: {"{#NAME}": "/dev/sda cciss,2"}
smart.disk.get[<pad>,<raid_type>]
Geeft alle beschikbare eigenschappen van S.M.A.R.T.-apparaten terug. JSON-object pad (vanaf Zabbix 6.0.4) - schijfpad, de macro {#PATH} kan als waarde worden gebruikt
raid_type (vanaf Zabbix 6.0.4) - RAID-type, de macro {#RAID} kan als waarde worden gebruikt
Ondersteunde schijftypes zijn HDD, SSD en NVME. Schijven kunnen alleenstaand zijn of gecombineerd in een RAID.
De gegevens omvatten smartctl-versie en aanroepargumenten, en aanvullende velden:
disk_name - bevat de naam met de benodigde toevoegingen voor RAID-ontdekking, bijvoorbeeld: {"disk_name": "/dev/sda cciss,2"}
disk_type - bevat het schijftype HDD, SSD of NVME, bijvoorbeeld: {"disk_type": "ssd"})
Als er geen parameters zijn gespecificeerd, retourneert het item informatie over alle schijven.

Systemd

Sleutel
Beschrijving Retourwaarde Parameters Opmerkingen
systemd.unit.get[unit name,<interface>]
Geeft alle eigenschappen van een systemd-eenheid terug. JSON-object unit name - eenheid naam (je kunt de macro {#UNIT.NAME} in een item-prototype gebruiken om de naam te ontdekken)
interface - eenheid interface type, mogelijke waarden: Unit (standaard), Service, Socket, Device, Mount, Automount, Swap, Target, Path
Dit item wordt alleen ondersteund op het Linux-platform.

LoadState, ActiveState en UnitFileState voor de Unit-interface worden geretourneerd als tekst en geheel getal:
"ActiveState":{"state":1,"text":"active"}
systemd.unit.info[unit name,<property>,<interface>]
Informatie over systemd-eenheid. Tekst unit name - eenheid naam (je kunt de macro {#UNIT.NAME} in een item-prototype gebruiken om de naam te ontdekken)
property - eenheidseigenschap (bijv. ActiveState (standaard), LoadState, Description)
interface - eenheid interface type (bijv. Unit (standaard), Socket, Service)
Dit item maakt het mogelijk om een specifieke eigenschap op te halen van een specifiek type interface zoals beschreven in dbus API.

Dit item wordt alleen ondersteund op het Linux-platform.

Voorbeelden:
=> systemd.unit.info["{#UNIT.NAME}"] - verzamel actieve status (actief, aan het herladen, inactief, mislukt, aan het activeren, aan het deactiveren) informatie over ontdekte systemd-eenheden
=> systemd.unit.info["{#UNIT.NAME}",LoadState] - verzamel laadstatusinformatie over ontdekte systemd-eenheden
=> systemd.unit.info[mysqld.service,Id] - haal technische naam van de service op (mysqld.service)
=> systemd.unit.info[mysqld.service,Description] - haal beschrijving van de service op (MySQL Server)
=> systemd.unit.info[mysqld.service,ActiveEnterTimestamp] - haal de laatste tijd op dat de service de actieve status heeft bereikt (1562565036283903)
=> systemd.unit.info[dbus.socket,NConnections,Socket] - verzamel het aantal verbindingen vanuit deze socket-eenheid
systemd.unit.discovery[<type>]
Lijst van systemd-eenheden en hun details. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau. JSON-object type - mogelijke waarden: all, automount, device, mount, path, service (standaard), socket, swap, target Dit item wordt alleen ondersteund op het Linux-platform.

Webcertificaat

Sleutel
Beschrijving Retourwaarde Parameters Opmerkingen
web.certificate.get[hostname,<port>,<address>]
Valideert certificaten en retourneert certificaatdetails. JSON-object hostname - kan IP of DNS zijn.
Kan de URL-schema bevatten (alleen https), pad (wordt genegeerd) en poort.
Als een poort wordt opgegeven in zowel de eerste als de tweede parameter, moeten hun waarden overeenkomen.
Als adres (de 3e parameter) is gespecificeerd, wordt de hostnaam alleen gebruikt voor SNI en hostnaamverificatie.
port - poortnummer (standaard is 443 voor HTTPS).
address - kan IP of DNS zijn. Indien gespecificeerd, wordt het gebruikt voor de verbinding, en hostnaam (de 1e parameter) wordt gebruikt voor SNI en hostverificatie.
In geval dat de 1e parameter een IP is en de 3e parameter een DNS is, wordt de 1e parameter gebruikt voor de verbinding en wordt de 3e parameter gebruikt voor SNI en hostverificatie.
Dit item wordt niet ondersteund als de bron gespecificeerd in host niet bestaat of niet beschikbaar is, of als de TLS-handdruk mislukt met een fout, behalve een ongeldig certificaatfout.

Huidig worden de AIA (Authority Information Access) X.509-extensie, CRL's en OCSP (inclusief OCSP-stapelen), Certificate Transparency en aangepaste CA-vertrouwensopslagplaats niet ondersteund.