role.delete

Beschrijving

object role.delete(array roleids)

Met deze methode kunnen rollen worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen rollen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde rollen bevat onder de eigenschap roleids.

Voorbeelden

Meerdere gebruikersrollen verwijderen

Verwijder twee gebruikersrollen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "role.delete",
      "params": [
        "4",
        "5"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "roleids": [
          "4",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CRole::delete() in ui/include/classes/api/services/CRole.php.