#8 Ontdekking van Windows-services

Overzicht

Op een vergelijkbare manier als bestandssystemen worden ontdekt, is het ook mogelijk om Windows-services te ontdekken.

Item sleutel

Het item dat gebruikt moet worden in de ontdekkingsregel is

service.discovery

Dit item wordt ondersteund sinds Zabbix Windows agent 3.0.

Ondersteunde macros

De volgende macro's worden ondersteund voor gebruik in de ontdekkingsregel filter en prototypen van items, triggers en grafieken:

Macro Beschrijving
{#SERVICE.NAME} Servicenaam.
{#SERVICE.DISPLAYNAME} Weergegeven servicenaam.
{#SERVICE.DESCRIPTION} Servicebeschrijving.
{#SERVICE.STATE} Numerieke waarde van de servicestatus:
0 - Uitgevoerd
1 - Gepauzeerd
2 - Starten in behandeling
3 - Pauzeren in behandeling
4 - Doorgaan in behandeling
5 - Stoppen in behandeling
6 - Gestopt
7 - Onbekend
{#SERVICE.STATENAME} Naam van de servicestatus (Uitgevoerd, Gepauzeerd, Starten in behandeling, Pauzeren in behandeling, Doorgaan in behandeling, Stoppen in behandeling, Gestopt of Onbekend).
{#SERVICE.PATH} Service locatie.
{#SERVICE.USER} Gebruiker die de service uitvoert.
{#SERVICE.STARTUP} Numerieke waarde van de service opstarttype:
0 - Automatisch
1 - Automatisch vertraagd
2 - Handmatig
3 - Uitgeschakeld
4 - Onbekend
{#SERVICE.STARTUPNAME} Naam van het service opstarttype (Automatisch, Automatisch vertraagd, Handmatig, Uitgeschakeld, Onbekend).
{#SERVICE.STARTUPTRIGGER} Numerieke waarde om aan te geven of het opstarttype van de service triggers heeft:
0 - geen opstarttriggers
1 - heeft opstarttriggers
Deze macro wordt ondersteund sinds Zabbix 3.4.4. Het is handig om opstarttypen van services te ontdekken zoals Automatisch (starten via trigger), Automatisch vertraagd (starten via trigger) en Handmatig (starten via trigger).

Op basis van de ontdekking van Windows-services kunt u een item-prototype maken zoals

service.info[{#SERVICE.NAME},<param>]

waar param de volgende waarden accepteert: state, displayname, path, user, startup of description.

Bijvoorbeeld, om de weergegeven naam van een service te verkrijgen, kunt u een item "service.info[{#SERVICE.NAME},displayname]" gebruiken. Als de waarde van param niet is gespecificeerd ("service.info[{#SERVICE.NAME}]"), wordt de standaard state parameter gebruikt.