zabbix_server

Sectie: Onderhoudsopdrachten (8)
Bijgewerkt: 2020-09-04
Index Terug naar hoofdinhoud


 

NAAM

zabbix_server - Zabbix-server daemon  

KORTE INHOUD

zabbix_server [-c configuratiebestand]
zabbix_server [-c configuratiebestand] -R runtime-optie
zabbix_server -h
zabbix_server -V  

BESCHRIJVING

zabbix_server is de kern daemon van Zabbix-software.  

OPTIES

-c, --config config-bestand Gebruik het alternatieve config-bestand in plaats van standaard globale configuratie.

-f, --voorgrond Voer de Zabbix-server op de voorgrond uit.

-R, --runtime-control runtime-optie Voer administratieve functies uit volgens runtime-optie.

-h, --help
Toon deze help tekst.

-V, --version
Toon de versie en stop.

Voorbeelden:

zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf
       zabbix_server --help
       zabbix_server -V

RUNTIME CONTROL

Runtime control opties:

config_cache_reload
Laad de configuratiecache opnieuw. Genegeerd als de cache momenteel wordt geladen. Het standaardconfiguratiebestand (tenzij de optie -c is opgegeven) zal zijn gebruikt om het PID-bestand te vinden en het signaal zal worden verzonden om te verwerken, vermeld in PID bestand.

snmp_cache_reload
Laad de SNMP-cache opnieuw.

housekeeper_execute
Voer onderhoud process uit. Deze optie zal worden genegeerd wanneer het onderhouds process reeds actief is.

trigger_housekeeper_execute
Start de trigger-onderhoudsprocedure. Deze optie zal worden genegeerd wanneer het onderhouds process reeds actief is.

diaginfo[=section]
Log interne diagnostische informatie van de gespecificeerde sectie. Sectie kan historycache, preprocessing, alerting, lld, valuecache zijn. Standaard wordt diagnostische informatie van alle secties gelogd.

ha_status
Registreer de clusterstatus van hoge beschikbaarheid (HA).

ha_remove_node[=target]
Verwijder het HA-knooppunt (High Availability) dat is opgegeven met de naam of ID. Merk op dat actief/standby-knooppunten niet kunnen worden verwijderd.

ha_set_failover_delay[=delay]
Failover vertraging voor hoge beschikbaarheid (HA) instellen. Tijdachtervoegsels worden ondersteund, b.v. 10s, 1m.

secrets_reload
Herlaad geheimen vanuit Vault.

service_cache_reload
aad de cache van de servicemanager opnieuw.

snmp_cache_reload
Laad de SNMP-cache opnieuw, wis de SNMP-eigenschappen (enginetijd, engineboots, engine-id, inloggegevens) voor alle hosts.

prof_enable[=target]
Profilering inschakelen. Heeft invloed op alle processen als het doel niet is opgegeven. Ingeschakelde profilering biedt details van alle rwlocks/mutexen op functienaam. Ondersteund sinds Zabbix 6.0.13.

prof_disable[=target]
Schakel profilering uit. Heeft invloed op alle processen als het doel niet is opgegeven. Ondersteund sinds Zabbix 6.0.13.

log_level_increase[=target]
Verhoog het logboekniveau, heeft invloed op alle processen als het doel niet is opgegeven

log_level_decrease[=target]
Logboekniveau verlagen, heeft invloed op alle processen als doel niet is opgegeven

Controle doelen op logniveau

process-type
Alle processen van het gespecificeerde type (alarmer, alert manager, configuratiesynchronisatie, ontdekker, roltrap, geschiedenissynchronisatie, huishoudster, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, lld manager, lld worker, poller, preprocessing manager, preprocessing worker, proxy poller, zelfcontrole, snmp trapper, taakbeheerder, timer, trapper, onbereikbare poller, vmware-verzamelaar)

process-type,N
Procestype en -nummer (bijv. poller,3)

pid
Proces-ID, tot 65535. Geef voor grotere waarden doel op als "procestype,N"

BESTANDEN

/usr/local/etc/zabbix_server.conf Standaardlocatie van Zabbix-server configuratiebestand (indien niet gewijzigd tijdens het compileren).

 

ZIE OOK

Documentatie https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(1), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8)  

AUTEUR

Zabbix LLC


Index

NAAM

KORTE INHOUD

BESCHRIJVING

OPTIES

BESTANDEN

ZIE OOK

AUTEUR


Dit document werd gemaakt op: 16:12:14 GMT, September 04, 2020