> Hostinterface-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de hostinterface API.

Eigenschap Type Beschrijving
available integer (alleen-lezen) Beschikbaarheid van het hostinterface.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) onbekend;
1 - beschikbaar;
2 - niet beschikbaar.
details array Aanvullend object voor het interface. Vereist als het 'type' van het interface SNMP is.
disable_until timestamp (alleen-lezen) De volgende poll-tijd van een niet-beschikbaar hostinterface.
dns
(vereist)
string DNS-naam gebruikt door het interface.

Kan leeg zijn als de verbinding wordt gemaakt via IP.
error string (alleen-lezen) Fouttekst als het hostinterface niet beschikbaar is.
errors_from timestamp (alleen-lezen) Tijdstip waarop hostinterface niet beschikbaar werd.
hostid
(vereist)
string ID van het host waartoe het interface behoort.
interfaceid string (alleen-lezen) ID van het interface.
ip
(vereist)
string IP-adres gebruikt door het interface.

Kan leeg zijn als de verbinding wordt gemaakt via DNS.
main
(vereist)
integer Of het interface als standaard wordt gebruikt op het host. Slechts één interface van een bepaald type kan als standaard worden ingesteld op een host.

Mogelijke waarden zijn:
0 - niet standaard;
1 - standaard.
port
(vereist)
string Poortnummer gebruikt door het interface. Kan gebruikersmacro's bevatten.
type
(vereist)
integer Interfacetype.

Mogelijke waarden zijn:
1 - agent;
2 - SNMP;
3 - IPMI;
4 - JMX.
useip
(vereist)
integer Of de verbinding via IP moet worden gemaakt.

Mogelijke waarden zijn:
0 - verbinden via host DNS-naam;
1 - verbinden via IP-adres van de host voor dit hostinterface.

Merk op dat voor sommige methoden (bijwerken, verwijderen) de vereiste/optie parametercombinatie anders is.

Details-tag

Het detailobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
versie
(vereist)
geheel getal SNMP-interfaceversie.

Mogelijke waarden zijn:
1 - SNMPv1;
2 - SNMPv2c;
3 - SNMPv3
bulk geheel getal Of bulk-SNMP-verzoeken moeten worden gebruikt.

Mogelijke waarden zijn:
0 - gebruik geen bulkverzoeken;
1 - (standaard) - gebruik bulkverzoeken.
community string SNMP-community (vereist). Alleen gebruikt door SNMPv1- en SNMPv2-interfaces.
securityname string SNMPv3-beveiligingsnaam. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.
beveiligingsniveau geheel getal SNMPv3-beveiligingsniveau. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.
authpassphrase string SNMPv3-wachtwoordzin voor authenticatie. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.
privpassphrase string SNMPv3-privacywachtwoordzin. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.
authprotocol integer SNMPv3-verificatieprotocol. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) - MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;<br >4 - SHA384;
5 - SHA512.
privprotocol integer SNMPv3-privacyprotocol. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;<br >4 - AES192C;
5 - AES256C.
contextname string SNMPv3-contextnaam. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.