This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Sidebar

> Hostinterface-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de hostinterface API.

Host-interface

Het hostinterface-object heeft de volgende eigenschappen.

Merk op dat zowel IP als DNS vereist zijn. Als je dat doet geen DNS wilt gebruiken, stel het in op een lege tekenreeks.

Eigenschap Type Beschrijving
available integer (alleen-lezen) Beschikbaarheid van hostinterface.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) onbekend;
1 - beschikbaar;
2 - niet beschikbaar .
details array Extra object voor interface. Vereist als interface 'type' SNMP is.
disable_until timestamp (alleen-lezen) De volgende pollingtijd van een niet-beschikbare hostinterface.
dns
(vereist)
string DNS-naam gebruikt door de interface.

Kan leeg zijn als de verbinding via IP wordt gemaakt.
error string (alleen-lezen) Fouttekst als hostinterface niet beschikbaar is.
errors_from timestamp (alleen-lezen) Tijdstip waarop de hostinterface niet meer beschikbaar was.
hostid
(verplicht)
string ID van de host waartoe de interface behoort.
interfaceid string (alleen-lezen) ID van de interface.
ip
(vereist)
string IP-adres dat door de interface wordt gebruikt.

Kan leeg zijn als de verbinding via DNS wordt gemaakt.
main
(vereist)
geheel getal Of de interface standaard wordt gebruikt op de host. Er kan slechts één interface van een bepaald type als standaard worden ingesteld op een host.

Mogelijke waarden zijn:
0 - niet standaard;
1 - standaard.
poort
(verplicht)
string Poortnummer gebruikt door de interface. Kan gebruikersmacro's bevatten.
type
(vereist)
geheel getal Interface type.

Mogelijke waarden zijn:
1 - agent;
2 - SNMP;
3 - IPMI;< br>4 - JMX.
useip
(vereist)
geheel getal Of de verbinding moet worden gemaakt via IP.

Mogelijke waarden zijn:
0 - verbinding maken met host-DNS-naam;
1 - maak verbinding met het host-IP-adres voor deze hostinterface.

Details-tag

Het detailobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
versie
(vereist)
geheel getal SNMP-interfaceversie.

Mogelijke waarden zijn:
1 - SNMPv1;
2 - SNMPv2c;
3 - SNMPv3
bulk geheel getal Of bulk-SNMP-verzoeken moeten worden gebruikt.

Mogelijke waarden zijn:
0 - gebruik geen bulkverzoeken;
1 - (standaard) - gebruik bulkverzoeken.
community string SNMP-community (vereist). Alleen gebruikt door SNMPv1- en SNMPv2-interfaces.
securityname string SNMPv3-beveiligingsnaam. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.
beveiligingsniveau geheel getal SNMPv3-beveiligingsniveau. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.
authpassphrase string SNMPv3-wachtwoordzin voor authenticatie. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.
privpassphrase string SNMPv3-privacywachtwoordzin. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.
authprotocol integer SNMPv3-verificatieprotocol. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) - MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;<br >4 - SHA384;
5 - SHA512.
privprotocol integer SNMPv3-privacyprotocol. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;<br >4 - AES192C;
5 - AES256C.
contextname string SNMPv3-contextnaam. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.