This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

4 Modbus plugin

Overzicht

In dit gedeelte worden de parameters vermeld die worden ondersteund in de Modbus Zabbix-agent 2 configuratiebestand voor plug-ins (modbus.conf). Let daar op:

  • De standaardwaarden weerspiegelen de processtandaarden, niet de waarden in de verzonden configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt configuratiebestanden alleen in UTF-8-codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de lijn.

Parameters

Parameter Verplicht Bereik Standaard Beschrijving
Plugins.Modbus.Sessions.<SessionName>.Endpoint no Endpoint is een verbindingsreeks die bestaat uit een protocolschema, een hostadres en een poort- of seriële poortnaam en attributen.
<SessionName > - naam van een sessie voor gebruik in itemsleutels.
Plugins.Modbus.Sessions.<SessionName>.SlaveID no Slave-ID van een benoemde sessie.
<SessionName> - naam van een sessie voor gebruik in itemsleutels.
Voorbeeld: Plugins.Modbus.Sessions.MB1.SlaveID=20
Opmerking dat deze benoemde sessieparameter alleen wordt gecontroleerd als de waarde in de item key parameter slave-ID is leeg.
Plugins.Modbus.Sessions.<SessionName>.Timeout no Time-out van een benoemde sessie.
<SessionName> - naam van een sessie voor gebruik in itemsleutels.
Voorbeeld : Plugins.Modbus.Sessions.MB1.Timeout=2
Plugins.Modbus.Timeout no 1-30 global timeout Time-out voor uitvoering van verzoek (hoe lang moet worden gewacht tot een verzoek is voltooid voordat het wordt afgesloten).

Zie ook: