Table of Contents

7 Operatorfuncties

Alle hier vermelde functies worden ondersteund in:

Enkele algemene opmerkingen over functieparameters:

  • Functieparameters worden gescheiden door een komma
  • Uitdrukkingen worden geaccepteerd als parameters
FUNCTIE
Beschrijving Functiespecifieke parameters Opmerkingen
tussen (waarde,min,max)
Controleer of een waarde tot het opgegeven bereik behoort. waarde - te controleren waarde
min - minimumwaarde
max - maximumwaarde
Ondersteunde waardetypen: geheel getal, float

Retourneert:
1 - binnen bereik
0 - anders

Voorbeeld:
=> tussen(last(/host/key),* *1,10**)=1 - trigger als de waarde tussen 1 en 10 ligt.
in (waarde,waarde1,waarde2,...waardeN)
Controleer of een waarde gelijk is aan ten minste één van de vermelde waarden. value - te controleren waarde
value1,value2,...valueN - vermelde waarden (tekenreekswaarden moeten dubbel zijn -quoted)
Ondersteunde waardetypen: alle

Retourneert:
1 - indien gelijk
0 - anders

De waarde wordt vergeleken met de vermelde waarden als getallen, als alle van deze waarden kunnen worden geconverteerd naar numeriek; anders vergeleken als strings.

Voorbeeld:
=> in(last(/host/key),5,10)=1 - trigger als de laatste waarde is gelijk aan 5 of 10
=> in("text", last(/host/key),last(/host/key,#2))=1 - trigger als "tekst" gelijk is aan een van de laatste 2 waarden.