This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

SLA

Deze klasse is ontworpen om te werken met SLA-objecten (Service Level Agreement) die worden gebruikt om de prestaties te schatten van: IT-infrastructuur en zakelijke dienstverlening.

Objectreferenties:

Beschikbare methoden: