5 Webscenario's

Overzicht

De lijst met webscenario's voor een sjabloon is te bereiken via Configuratie → Sjablonen door te klikken op Web voor het betreffende sjabloon.

Een lijst van bestaande webscenario's wordt weergegeven.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Naam Naam van het webscenario. Door te klikken op de naam van het webscenario wordt het configuratieformulier voor het webscenario geopend.
Als het webscenario is overgenomen van een ander sjabloon, wordt de naam van het sjabloon weergegeven voor de naam van het webscenario, als een grijze link. Door te klikken op de koppeling van het sjabloon wordt de lijst met webscenario's op dat sjabloonniveau geopend.
Aantal stappen Het aantal stappen dat het scenario bevat.
Update-interval Hoe vaak het scenario wordt uitgevoerd.
Pogingen Hoeveel pogingen worden uitgevoerd om webscenariostappen uit te voeren.
Authenticatie De gebruikte authenticatiemethode wordt weergegeven - Basic, NTLM of Geen.
HTTP-proxy Toont de HTTP-proxy of 'Nee' als deze niet wordt gebruikt.
Status De status van het webscenario wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
Door op de status te klikken, kun je deze wijzigen.
Tags Webscenario-tags worden weergegeven.
Maximaal drie tags (naam:waarde-paren) kunnen worden weergegeven. Als er meer tags zijn, wordt er een "..."-koppeling weergegeven waarmee je alle tags kunt bekijken wanneer je er met de muis overheen beweegt.

Om een nieuw webscenario te configureren, klik je op de knop Webscenario maken rechtsboven.

Opties voor massa-aanpassing

De knoppen onderaan de lijst bieden enkele opties voor massa-aanpassing:

  • Inschakelen - wijzig de status van het scenario naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van het scenario naar Uitgeschakeld
  • Verwijderen - verwijder de webscenario's

Om deze opties te gebruiken, markeer je de selectievakjes voor de respectievelijke webscenario's en klik je vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

Je kunt de filter gebruiken om alleen de scenario's weer te geven waarin je geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt er gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter link is beschikbaar boven de lijst met webscenario's. Als je erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waarin je scenario's kunt filteren op hostgroep, template, status en tags.

Filter afbeelding