This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

#4 Zabbix-agent 2 (UNIX)

Overzicht

Zabbix agent 2 is een nieuwe generatie Zabbix agent en kan worden gebruikt in: plaats van Zabbix-agent.

In deze sectie worden parameters vermeld die worden ondersteund in een Zabbix-agent configuratiebestand (zabbix_agent2.conf). Let daar op:

  • De standaardwaarden weerspiegelen de processtandaarden, niet de waarden in de verzonden configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt configuratiebestanden alleen in UTF-8-codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de lijn.

Parameters

Parameter Verplicht Bereik Standaard Beschrijving
Alias nee Stelt een alias in voor een item sleutel. Het kan worden gebruikt om een lange en complexe item sleutel te vervangen door een kortere en eenvoudigere.
Er kunnen meerdere Alias parameters aanwezig zijn. Meerdere parameters met dezelfde Alias sleutel zijn niet toegestaan.
Verschillende Alias sleutels kunnen dezelfde item sleutel verwijzen.
Aliassen kunnen worden gebruikt in HostMetadataItem, maar niet in HostnameItem parameters.

Voorbeelden:

1. Het ophalen van het ID van gebruiker 'zabbix'.
Alias=zabbix.userid:vfs.file.regexp[/etc/passwd,"^zabbix:.:([0-9]+)",,,,\1]
Nu kan de verkorte sleutel zabbix.userid worden gebruikt om gegevens op te halen.

2. Het verkrijgen van CPU gebruik met standaard en aangepaste parameters.
Alias=cpu.util:system.cpu.util
Alias=cpu.util[*]:system.cpu.util[*]
Dit maakt gebruik van de sleutel cpu.util mogelijk om de CPU gebruikspercentage te verkrijgen met standaard parameters, evenals het gebruik van cpu.util[all, idle, avg15] om specifieke gegevens over CPU gebruik op te halen.

3. Het uitvoeren van meerdere laag-niveau ontdekking regels voor het verwerken van dezelfde ontdekkingsitems.
Alias=vfs.fs.discovery[*]:vfs.fs.discovery
Nu is het mogelijk om meerdere ontdekkingsregels in te stellen met behulp van vfs.fs.discovery met verschillende parameters voor elke regel, bijvoorbeeld vfs.fs.discovery[foo], vfs.fs.discovery[bar], enz.
AllowKey nee
BufferSend nee 1-3600 5
BufferSize nee 2-65535 100
ControlSocket nee /tmp/agent.sock
DebugLevel nee 0-5 3
DenyKey nee
EnablePersistentBuffer nee 0-1 0
ForceActiveChecksOnStart nee 0-1 0
HostInterface nee 0-255 tekens
HostInterfaceItem nee
HostMetadata nee 0-255 tekens
HostMetadataItem nee
Hostname nee Ingesteld door HostnameItem
HostnameItem nee system.hostname
Include nee
ListenIP nee 0.0.0.0
ListenPort nee 1024-32767 10050
LogFile ja, als LogType is ingesteld op file, anders
nee
/tmp/zabbix_agent2.log
LogFileSize nee 0-1024 1
LogType nee file
PersistentBufferFile nee
PersistentBufferPeriod nee 1m-365d 1h
PidFile nee /tmp/zabbix_agent2.pid
Plugin nee
Plugins.Log.MaxLinesPerSecond nee 1-1000 20
Plugins.SystemRun.LogRemoteCommands nee 0
PluginSocket nee /tmp/agent.plugin.sock
PluginTimeout nee 1-30 Globale time-out
RefreshActiveChecks nee 60-3600 120
Server ja
ServerActive nee
SourceIP nee
StatusPort nee 1024-32767
Timeout nee 1-30 3
TLSAccept ja, als TLS-certificaat of PSK-parameters zijn gedefinieerd (zelfs voor ongecodeerde verbinding), anders nee
TLSCAFile nee
TLSCertFile nee
Volledig pad naar een bestand met het agent-certificaat of certificaatketen, gebruikt voor versleutelde communicatie met Zabbix-componenten.
TLSConnect ja, als TLS-certificaat of PSK-parameters zijn gedefinieerd (zelfs voor ongecodeerde verbinding), anders nee
TLSCRLFile nee
TLSKeyFile nee
TLSPSKFile nee
TLSPSKIdentity nee
TLSServerCertIssuer nee
TLSServerCertSubject nee
UnsafeUserParameters nee 0,1 0
UserParameter nee
UserParameterDir nee