Table of Contents

6 Actie logboek

Overzicht

In de sectie Rapporten → Actielogboek kunnen gebruikers details bekijken van uitgevoerde handelingen (meldingen, opdrachten op afstand) binnen een actie.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Tijd Tijdstempel van de handeling.
Actie Naam van de actie die de handelingen veroorzaakt, wordt weergegeven.
Type Het type handeling wordt weergegeven - E-mail of Opdracht.
Ontvanger(s) Gebruikersnaam, voornaam, achternaam (tussen haakjes) en e-mailadres van de meldingsontvanger worden weergegeven.
Bericht De inhoud van het bericht/opdracht op afstand wordt weergegeven.
Een opdracht op afstand wordt gescheiden van de doelhost door een dubbele punt: <host>:<opdracht>. Als de opdracht op afstand wordt uitgevoerd op de Zabbix-server, dan heeft de informatie het volgende formaat: Zabbix-server:<opdracht>
Status De status van de handeling wordt weergegeven:
Bezig - actie is bezig
Voor acties in uitvoering wordt het aantal resterende pogingen weergegeven - het aantal keren dat de server zal proberen om de melding te verzenden.
Verzonden - melding is verzonden
Uitgevoerd - opdracht is uitgevoerd
Niet verzonden - actie is niet voltooid.
Info Informatie over fouten (indien aanwezig) met betrekking tot de uitvoering van de actie wordt weergegeven.

Gebruik van filter

U kunt het filter gebruiken om de records te verfijnen op basis van de ontvanger(s) van het bericht. Voor betere zoekprestaties worden gegevens gezocht met onopgeloste macro's.

Het filter bevindt zich onder de Actielogboek balk. Het kan worden geopend en ingeschoven door te klikken op het Filter tabblad aan de linkerkant.

Tijdsperiode selectie

De tijdsperiode selectie stelt u in staat om vaak benodigde perioden te selecteren met één muisklik. De tijdsperiode selectie kan worden geopend door te klikken op het tijdsperiode tabblad naast het filter.