discoveryrule.create

Beschrijving

object discoveryrule.create(object/array lldRules)

Met deze methode kunnen nieuwe LLD-regels worden gemaakt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) LLD-regels om te maken.

Naast de standaard eigenschappen van LLD-regels accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
filter object LLD-regelfilter filter voor de LLD-regel.
preprocessing array LLD-regel preprocessing opties.
lld_macro_paths array LLD-regel lld_macro_path opties.
overrides array LLD-regel overrides opties.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte LLD-regels bevat onder de eigenschap 'itemids'. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven LLD-regels.

Voorbeelden

Maken van een LLD regel

Maak een Zabbix agent LLD regel om mounted bestand systemen te ontdekken. Ontdekte items zullen welke 30 seconden ge-update worden.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Mounted filesystem discovery",
        "key_": "vfs.fs.discovery",
        "hostid": "10197",
        "type": "0",
        "interfaceid": "112",
        "delay": "30s"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "27665"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Gebruik een filter

Maak een LLD-regel met een set voorwaarden om de resultaten te filteren. De voorwaarden worden gegroepeerd met een logische "en" functie.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Filtered LLD rule",
        "key_": "lld",
        "hostid": "10116",
        "type": "0",
        "interfaceid": "13",
        "delay": "30s",
        "filter": {
          "evaltype": 1,
          "conditions": [
            {
              "macro": "{#MACRO1}",
              "value": "@regex1"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO2}",
              "value": "@regex2",
              "operator": "9"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO3}",
              "value": "",
              "operator": "12"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO4}",
              "value": "",
              "operator": "13"
            }
          ]
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "27665"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Maak een LLD regel met macropaden

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "LLD rule with LLD macro paths",
        "key_": "lld",
        "hostid": "10116",
        "type": "0",
        "interfaceid": "13",
        "delay": "30s",
        "lld_macro_paths": [
          {
            "lld_macro": "{#MACRO1}",
            "path": "$.path.1"
          },
          {
            "lld_macro": "{#MACRO2}",
            "path": "$.path.2"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "27665"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Een aangepaste expressiefilter gebruiken

Maak een LLD regel met een filter welke een reguliere expressie gebruikt om de voorwaarden te evalueren. De LLR regel mag alleen objecten ontdekken die de "{#MACRO1}" macro gelijk zijn aan "regex1" and "regex2", en de waarde van "{#MACRO2}" matched ofwel "regex3" ofwel "regex4". De formule IDs "A", "B", "C" and "D" zijn willekeurig gekozen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Filtered LLD rule",
        "key_": "lld",
        "hostid": "10116",
        "type": "0",
        "interfaceid": "13",
        "delay": "30s",
        "filter": {
          "evaltype": 3,
          "formula": "(A and B) and (C or D)",
          "conditions": [
            {
              "macro": "{#MACRO1}",
              "value": "@regex1",
              "formulaid": "A"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO1}",
              "value": "@regex2",
              "formulaid": "B"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO2}",
              "value": "@regex3",
              "formulaid": "C"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO2}",
              "value": "@regex4",
              "formulaid": "D"
            }
          ]
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "27665"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Aangepasten query velden en kopteksten gebruiken

Maak een LLD regel met aangepaste query velden en kopteksten.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "hostid": "10257",
        "interfaceid": "5",
        "type": "19",
        "name": "API HTTP agent",
        "key_": "api_discovery_rule",
        "value_type": "3",
        "delay": "5s",
        "url": "http://127.0.0.1?discoverer.php",
        "query_fields": [
          {
            "mode": "json"
          },
          {
            "elements":"2"
          }
        ],
        "headers": {
          "X-Type": "api",
          "Authorization": "Bearer mF_A.B5f-2.1JcM"
        },
        "allow_traps": "1",
        "trapper_hosts": "127.0.0.1",
        "id": 35,
        "auth": "d678e0b85688ce578ff061bd29a20d3b",
      }
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "28336"
        ]
      },
      "id": 35
    }

Een LLD regel maken met voorverwerking

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Discovery rule with preprocessing",
        "key_": "lld.with.preprocessing",
        "hostid": "10001",
        "ruleid": "27665",
        "type": 0,
        "value_type": 3,
        "delay": "60s",
        "interfaceid": "1155",
        "preprocessing": [
          {
            "type": "20",
            "params": "20",
            "error_handler": "0",
            "error_handler_params": ""
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "44211"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Een LLD regel maken met overschrijvingen

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Discover database host",
        "key_": "lld.with.overrides",
        "hostid": "10001",
        "type": 0,
        "value_type": 3,
        "delay": "60s",
        "interfaceid": "1155",
        "overrides": [
          {
            "name": "Discover MySQL host",
            "step": "1",
            "stop": "1",
            "filter": {
              "evaltype": "2",
              "conditions": [
                {
                  "macro": "{#UNIT.NAME}",
                  "operator": "8",
                  "value": "^mysqld\\.service$"
                },
                {
                  "macro": "{#UNIT.NAME}",
                  "operator": "8",
                  "value": "^mariadb\\.service$"
                }
              ]
            },
            "operations": [
              {
                "operationobject": "3",
                "operator": "2",
                "value": "Database host",
                "opstatus": {
                  "status": "0"
                },
                "optemplate": [
                  {
                    "templateid": "10170"
                  }
                ],
                "optag": [
                  {
                    "tag": "Database",
                    "value": "MySQL"
                  }
                ]
              }
            ]
          },
          {
            "name": "Discover PostgreSQL host",
            "step": "2",
            "stop": "1",
            "filter": {
              "evaltype": "0",
              "conditions": [
                {
                  "macro": "{#UNIT.NAME}",
                  "operator": "8",
                  "value": "^postgresql\\.service$"
                }
              ]
            },
            "operations": [
              {
                "operationobject": "3",
                "operator": "2",
                "value": "Database host",
                "opstatus": {
                  "status": "0"
                },
                "optemplate": [
                  {
                    "templateid": "10263"
                  }
                ],
                "optag": [
                  {
                    "tag": "Database",
                    "value": "PostgreSQL"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "30980"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Een script LLD regel maken

Maak een simpele data verzameling met een script type LLD regel.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Script example",
        "key_": "custom.script.lldrule",
        "hostid": "12345",
        "type": 21,
        "value_type": 4,
        "params": "var request = new CurlHttpRequest();\nreturn request.Post(\"https://postman-echo.com/post\", JSON.parse(value));",
        "parameters": [{
          "name": "host",
          "value": "{HOST.CONN}"
        }],
        "timeout": "6s",
        "delay": "30s"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 2
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23865"
        ]
      },
      "id": 3
    }

Zie ook

Bron

CDiscoveryRule::create() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.