Table of Contents

2 Speciale OIDs

Een aantal van de meest gebruikte SNMP-OID's worden automatisch vertaald naar een numerieke representatie door Zabbix. Bijvoorbeeld, ifIndex wordt vertaald naar 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1, ifIndex.0 wordt vertaald naar 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.0.

De tabel bevat een lijst van de speciale OIDs.

Speciale OID Identificator Beschrijving
ifIndex 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 Een unieke waarde voor elke interface.
ifDescr 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 Een tekstuele string met informatie over de interface. Deze string moet de naam van de fabrikant, de productnaam en de versie van de hardware-interface bevatten.
ifType 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 Het type interface, onderscheiden op basis van het fysieke/link-protocol direct 'onder' de netwerklaag in de protocolstapel.
ifMtu 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 De grootte van het grootste datagram dat op de interface kan worden verzonden/ontvangen, opgegeven in octetten.
ifSpeed 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 Een schatting van de huidige bandbreedte van de interface in bits per seconde.
ifPhysAddress 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 Het adres van de interface op het protocolniveau direct `onder' de netwerklaag in de protocolstapel.
ifAdminStatus 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 De huidige administratieve status van de interface.
ifOperStatus 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 De huidige operationele status van de interface.
ifInOctets 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 Het totale aantal octetten ontvangen op de interface, inclusief framingtekens.
ifInUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 Het aantal subnetwork-unicast-pakketten dat aan een hogerlaags protocol is afgeleverd.
ifInNUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 Het aantal niet-unicast (d.w.z., subnetwork-broadcast of subnetwork-multicast) pakketten dat aan een hogerlaags protocol is afgeleverd.
ifInDiscards 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 Het aantal inkomende pakketten dat ervoor is gekozen te worden verworpen, ook al zijn er geen fouten gedetecteerd om te voorkomen dat ze aan een hogerlaags protocol kunnen worden afgeleverd. Een mogelijke reden om een dergelijk pakket te verwerpen kan zijn om bufferruimte vrij te maken.
ifInErrors 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 Het aantal inkomende pakketten dat fouten bevatte die voorkwamen dat ze aan een hogerlaags protocol konden worden afgeleverd.
ifInUnknownProtos 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 Het aantal pakketten dat via de interface is ontvangen en is verworpen vanwege een onbekend of niet-ondersteund protocol.
ifOutOctets 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 Het totale aantal octetten dat uit de interface is verzonden, inclusief framingtekens.
ifOutUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 Het totale aantal pakketten dat door hogere protocolniveaus wordt aangevraagd om te verzenden, en dat niet is geadresseerd aan een multicast- of broadcastadres op dit subniveau, inclusief die welke zijn verworpen of niet zijn verzonden.
ifOutNUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 Het totale aantal pakketten dat door hogere protocolniveaus wordt aangevraagd om te verzenden, en dat is geadresseerd aan een multicast- of broadcastadres op dit subniveau, inclusief die welke zijn verworpen of niet zijn verzonden.
ifOutDiscards 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 Het aantal uitgaande pakketten dat ervoor is gekozen te worden verworpen, ook al zijn er geen fouten gedetecteerd om te voorkomen dat ze worden verzonden. Een mogelijke reden om een dergelijk pakket te verwerpen kan zijn om bufferruimte vrij te maken.
ifOutErrors 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 Het aantal uitgaande pakketten dat niet kon worden verzonden vanwege fouten.
ifOutQLen 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 De lengte van de wachtrij voor uitvoerpakketten (in pakketten).