4 Installatievoorbeeld

Overzicht

Deze sectie beschrijft een eenvoudige configuratie voor het monitoren van een Zabbix high-availability cluster als een service.

Vereisten vooraf

Voordat je service monitoring configureert, moet je ervoor zorgen dat de hosts geconfigureerd zijn:

 • HA node 1 met ten minste één trigger en een tag (bij voorkeur ingesteld op trigger niveau) component:HA node 1
 • HA node 2 met ten minste één trigger en een tag (bij voorkeur ingesteld op trigger niveau) component:HA node 2

Serviceboom

De volgende stap is het opzetten van de serviceboom. In dit voorbeeld is de infrastructuur zeer eenvoudig en bestaat uit drie services: Zabbix-cluster (ouder) en twee kindservices Zabbix-serverknooppunt 1 en Zabbix-serverknooppunt 2.

Zabbix-cluster
    |
    |- Zabbix-serverknooppunt 1
    |- Zabbix-serverknooppunt 2

Op de pagina Services, schakel over naar de Edit modus en klik op Create service:

In het venster voor het configureren van de service voert u de naam Zabbix-cluster in en markeert u het selectievakje Advanced configuration.

Configureer een aanvullende regel:

Zabbix-cluster krijgt twee kindservices - één voor elk van de HA-knooppunten. Als beide HA-knooppunten problemen hebben met minimaal Warning status, moet de status van de ouderlijke service worden ingesteld op Disaster. Om dit te bereiken, moet een aanvullende regel worden geconfigureerd:

 • Status instellen op: Disaster
 • Voorwaarde: Als ten minste N kindservices de status Status of hoger hebben
 • N: 2
 • Status: Warning

Schakel over naar het tabblad Tags en voeg een tag Zabbix:server toe. Deze tag wordt later gebruikt voor service-acties en SLA-rapporten.

Sla de nieuwe service op.

Om een kindservice toe te voegen, klikt u op het plusteken naast de Zabbix-cluster-service (het pictogram is alleen zichtbaar in de Edit modus).

In het configuratievenster van de service voert u de naam Zabbix server node 1 in. Let op dat het parameter Parent services al is ingevuld met Zabbix cluster.

De beschikbaarheid van deze service wordt beïnvloed door problemen op de host HA node 1, gemarkeerd met de probleemtag component:HA node 1. Voer in het parameter Problem tags het volgende in:

 • Naam: component
 • Bewerking: Equals
 • Waarde: HA node 1

Schakel over naar het tabblad Tags en voeg een service-tag toe: Zabbix server:node 1. Deze tag wordt later gebruikt voor service-acties en SLA-rapporten.

Sla de nieuwe service op.

Createer een andere kindservice van de Zabbix-cluster met de naam "Zabbix server node 2".

Stel de Problem tags als volgt in:

 • Naam: component
 • Bewerking: Equals
 • Waarde: HA node 2

Schakel over naar het tabblad Tags en voeg een service-tag toe: Zabbix server:node 2.

Sla de nieuwe service op.

SLA

In dit voorbeeld is de verwachte prestatie van de Zabbix-cluster 100%, met uitzondering van een halfjaarlijkse onderhoudsperiode van één uur.

Eerst moet je een nieuwe service level agreement (SLA) toevoegen.

Ga naar het menu Services->SLA en klik op Create SLA. Voer de naam Zabbix cluster prestaties in en stel de SLO in op 100%.

De service "Zabbix cluster" heeft de service-tag Zabbix:server. Om deze SLA te gebruiken voor het meten van de prestaties van de Zabbix-cluster, stel je in het parameter Service tags het volgende in:

 • Naam: Zabbix
 • Bewerking: Equals
 • Waarde: server

Afbeelding

In een echte setup kun je ook de gewenste rapportageperiode, tijdzone en startdatum bijwerken, of het schema wijzigen van 24/7 naar aangepast. Voor dit voorbeeld zijn de standaardinstellingen voldoende.

Schakel over naar het tabblad Excluded downtimes en voeg onderhoudsdowntimes toe om deze perioden uit te sluiten van de SLA-berekening. In het gedeelte "Excluded downtimes" klik je op de link "Add", voer je de naam van de downtime, de geplande starttijd en de duur in.

Afbeelding

Klik op Add om de nieuwe SLA op te slaan.

Schakel over naar het gedeelte SLA-rapporten om het SLA-rapport voor de Zabbix-cluster te bekijken.

Afbeelding

De SLA-informatie is ook te controleren in het gedeelte Services.

Afbeelding