This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Hosts and host groepen

Wat is een "host"?

Typische Zabbix-hosts zijn de apparaten die u wilt bewaken (servers, werkstations, schakelaars, enz.).

Het maken van hosts is een van de eerste monitoringtaken in Zabbix. Bijvoorbeeld als u een aantal parameters op een server "x" wilt controleren, moet u eerst een host aanmaken met de naam, bijvoorbeeld "Server X" en dan kun je er controle-items aan toevoegen.

Hosts zijn georganiseerd in host groepen.

Ga verder naar een host maken en configureren.