This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

#9 Webservice

Overzicht

Zabbix-web service is een proces dat wordt gebruikt voor communicatie met externe web services. Momenteel wordt de Zabbix-web service gebruikt voor het genereren en verzenden van geplande rapporten met plannen om extra functionaliteit in de toekomst toe te voegen.

De Zabbix-server maakt via HTTP(S) verbinding met de webs ervice. Zabbix-web service vereist dat Google Chrome op dezelfde host is geïnstalleerd; op sommige distributies kan de service ook werken met Chromium (zie bekend problemen) .

Installatie

Zabbix-web service is beschikbaar in vooraf gecompileerde Zabbix-pakketten beschikbaar om te downloaden op Zabbix website. Om Zabbix web . te compileren service van bronnen, specificeer de configuratieoptie --enable-webservice.

Zie ook: