script.update

Beschrijving

object script.update(object/array-scripts)

Met deze methode kunnen bestaande scripts worden bijgewerkt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Scripteigenschappen die moeten worden bijgewerkt.

De eigenschap scriptid moet voor elk script worden gedefinieerd, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, allemaal andere blijven ongewijzigd. Een uitzondering is type eigenschap wijziging van 5 (Webhook) naar andere: de eigenschap parameters wordt opgeschoond.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte scripts bevat onder de eigenschap 'scriptids'.

Voorbeelden

Wijzig scriptopdracht

Wijzig de opdracht van het script in "/bin/ping -c 10 {HOST.CONN} 2>&1".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.update",
      "params": {
        "scriptid": "1",
        "command": "/bin/ping -c 10 {HOST.CONN} 2>&1"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "scriptids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CScript::update() in ui/include/classes/api/services/CScript.php.