10 Cookies gebruikt door Zabbix

Overzicht

Deze pagina geeft een lijst van cookies weer die door Zabbix worden gebruikt.

Naam Beschrijving Waarden Verlooptijd/Max-Age HttpOnly1 Secure2
ZBX_SESSION_NAME Zabbix frontend sessiegegevens, opgeslagen als JSON gecodeerd met base64 Sessie (verloopt wanneer de browsesessie eindigt) + + (alleen als HTTPS is ingeschakeld op een webserver)
tab Actief tabbladnummer; deze cookie wordt alleen gebruikt op pagina's met meerdere tabbladen (bijv. Host, Trigger of Action configuratiepagina) en wordt aangemaakt wanneer een gebruiker van het primaire tabblad naar een ander tabblad navigeert (zoals het Tags of Dependencies tabblad).

0 wordt gebruikt voor het primaire tabblad.
Voorbeeld: 1 Sessie (verloopt wanneer de browsesessie eindigt) - -
browserwarning_ignore Of een waarschuwing over het gebruik van een verouderde browser moet worden genegeerd. ja Sessie (verloopt wanneer de browsesessie eindigt) - -
system-message-ok Een bericht om te tonen zodra de pagina opnieuw wordt geladen. Gewoon tekstbericht Sessie (verloopt wanneer de browsesessie eindigt) of zodra de pagina opnieuw wordt geladen + -
system-message-error Een foutbericht om te tonen zodra de pagina opnieuw wordt geladen. Gewoon tekstbericht Sessie (verloopt wanneer de browsesessie eindigt) of zodra de pagina opnieuw wordt geladen + -

Het afdwingen van de 'HttpOnly' vlag op Zabbix cookies via een webserverdirective wordt niet ondersteund.


  1. Wanneer HttpOnly is ingesteld op 'true', is de cookie alleen toegankelijk via het HTTP-protocol. Dit betekent dat de cookie niet toegankelijk zal zijn via scripttalen zoals JavaScript. Deze instelling kan effectief helpen om identiteitsdiefstal via XSS-aanvallen te verminderen (hoewel dit niet door alle browsers wordt ondersteund).↩︎

  2. Secure geeft aan dat de cookie alleen via een beveiligde HTTPS-verbinding vanuit de client moet worden verzonden. Als dit is ingesteld op 'true', wordt de cookie alleen ingesteld als er een beveiligde verbinding bestaat.↩︎