This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

27 Wat is er nieuw in Zabbix 6.0.22

Aggregatiefuncties

De functie last_foreach wordt nu ook ondersteund in de volgende aggregatiefuncties: kurtosis, mad, skewness, stddevpop, stddevsamp, sumofsquares, varpop en varsamp.

Return value limit

The return value limit for receiving data from external sources (such as scripts or other programs) has been raised to 16MB. This affects user parameters, remote commands, SSH checks, external checks, scripts, system.run[] item, and vfs.file.contents[] item.

Sjablonen

Er zijn nieuwe sjablonen beschikbaar:

Je kunt deze sjablonen verkrijgen:

  • In ConfiguratieSjablonen bij nieuwe installaties;
  • Als je een upgrade uitvoert van eerdere versies, kun je de nieuwe sjablonen downloaden van de Zabbix Git repository of ze vinden in de zabbix/templates map van de gedownloade nieuwste Zabbix-versie. Vervolgens kun je ze handmatig importeren in Zabbix via ConfiguratieSjablonen.