Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

6. Zabbix appliance

Overzicht

Als alternatief voor het handmatig instellen of hergebruiken van een bestaande server voor Zabbix kunnen gebruikers: download een Zabbix apparaat of een installatie-cd-image van een Zabbix-apparaat downloaden.

Zabbix-apparaat en installatie-cd-versies zijn gebaseerd op CentOS 8 (x86_64).

Zabbix apparaat installatie-cd kan worden gebruikt voor onmiddellijke implementatie van Zabbix-server (MySQL).

U kunt dit apparaat gebruiken om Zabbix te evalueren. Het apparaat is niet bedoeld voor serieus productiegebruik.

Systeem vereisten:
 • RAM: 1,5 GB
 • Schijfruimte: er moet minimaal 8 GB worden toegewezen voor de virtuele machine.

Zabbix installatie cd/dvd opstartmenu:

Zabbix-apparaat bevat een Zabbix-server (geconfigureerd en actief op MySQL) en een frontend.

Zabbix virtual appliance is beschikbaar in de volgende formaten:

 • VMWare (.vmx)
 • Open virtualisatie-indeling (.ovf)
 • Microsoft Hyper-V 2012 (.vhdx)
 • Microsoft Hyper-V 2008 (.vhd)
 • KVM, Parallels, QEMU, USB-stick, VirtualBox, Xen (.raw)
 • KVM, QEMU (.qcow2)

Om aan de slag te gaan, start u het apparaat op en richt u een browser op het IP-adres apparaat heeft ontvangen via DHCP.

DHCP moet zijn ingeschakeld op de host.

Om het IP-adres van binnenuit de virtuele machine te halen:

ip addr show

Om toegang te krijgen tot de frontend van Zabbix, gaat u naar http://<host_ip> (voor toegang vanuit de browser van de host moet de overbrugde modus zijn ingeschakeld in het VM-netwerk instellingen).

Als het apparaat niet opstart in Hyper-V, kunt u: op Ctrl+Alt+F2 wilt drukken om tussen tty-sessies te wisselen.

1 Wijzigingen in CentOS 8-configuratie

Het apparaat is gebaseerd op CentOS 8. Er zijn enkele wijzigingen toegepast op: de basis CentOS-configuratie.

1.1 Opslagplaatsen

Officiële Zabbix repository heeft toegevoegd aan /etc/yum.repos.d:

[zabbix]
    name=Zabbix officiële repository - $basearch
    baseurl=http://repo.zabbix.com/zabbix/5.2/rhel/8/$basearch/
    ingeschakeld=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591
1.2 Firewall-configuratie

Het apparaat gebruikt een iptables firewall met vooraf gedefinieerde regels:

 • Geopende SSH-poort (22 TCP);
 • Zabbix-agent (10050 TCP) en Zabbix-trapper (10051 TCP) geopend poorten;
 • Geopende HTTP (80 TCP) en HTTPS (443 TCP) poorten;
 • Geopende SNMP-trappoort (162 UDP);
 • Uitgaande verbindingen naar NTP-poort geopend (53 UDP);
 • ICMP-pakketten beperkt tot 5 pakketten per seconde;
 • Alle andere inkomende verbindingen worden verbroken.
1.3 Een statisch IP-adres gebruiken

Standaard gebruikt het apparaat DHCP om het IP-adres te verkrijgen. Specificeren een statisch IP-adres:

 • Log in als rootgebruiker;
 • Open /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 bestand;
 • Vervang BOOTPROTO=dhcp door BOOTPROTO=none
 • Voeg de volgende regels toe:
  • IPADDR=<IP-adres van het apparaat>
  • PREFIX=<CIDR-voorvoegsel>
  • GATEWAY=<gateway IP-adres>
  • DNS1=<DNS-server IP-adres>
 • Voer de opdracht systemctl restart network uit.

Raadpleeg de officiële Red Hat documentatie indien nodig.

1.4 Tijdzone wijzigen

Standaard gebruikt het apparaat UTC voor de systeemklok. Om de te wijzigen tijdzone, kopieer het juiste bestand van /usr/share/zoneinfo naar /etc/localtime, bijvoorbeeld:

cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Riga /etc/localtime

2 Zabbix-configuratie

Zabbix apparaat configuratie heeft de volgende wachtwoorden en configuratie veranderingen:

2.1 Inloggegevens (login:wachtwoord)

Systeem:

 • root:zabbix

Zabbix-frontend:

 • Beheerder:zabbix

Gegevensbestand:

 • root:<willekeurig>
 • zabbix:<willekeurig>

Database wachtwoorden worden willekeurig gegenereerd tijdens de installatieproces.
Het root-wachtwoord wordt opgeslagen in het bestand /root/.my.cnf. Het is niet vereist om een wachtwoord in te voeren onder het "root"-account.

Om het gebruikerswachtwoord van de database te wijzigen, moeten wijzigingen worden aangebracht in de volgende locaties:

 • MijnSQL;
 • /etc/zabbix/zabbix_server.conf;
 • /etc/zabbix/web/zabbix.conf.php.

Afzonderlijke gebruikers zabbix_srv en zabbix_web zijn gedefinieerd voor respectievelijk de server en de frontend.

2.2 Bestandslocaties
 • Configuratiebestanden bevinden zich in /etc/zabbix.
 • Zabbix-server-, proxy- en agent log bestanden bevinden zich in /var/log/zabbix.
 • Zabbix frontend bevindt zich in /usr/share/zabbix.
 • De basismap voor de gebruiker zabbix is /var/lib/zabbix.
2.3 Wijzigingen in de Zabbix-configuratie
 • Frontend-tijdzone is ingesteld op Europa/Riga (dit kan worden gewijzigd in /etc/php-fpm.d/zabbix.conf);

3 Frontend-toegang

Standaard is toegang tot de frontend overal toegestaan.

De frontend is toegankelijk via http://<host>.

Dit kan worden aangepast in /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf. Nginx heeft te herstarten na het wijzigen van dit bestand. Log hiervoor in met SSH als root gebruiker en voer uit:

systemctl restart nginx

4 Firewall

Standaard worden alleen de poorten vermeld in de configuratie wijzigingen hierboven zijn geopend. Extra openen poorten, wijzig het "/etc/sysconfig/iptables" bestand en herlaad firewall reglement:

systemctl reload iptables

5 Upgraden

De Zabbix-apparaat pakketten kunnen worden geüpgraded. Voer hiervoor het volgende uit:

dnf-update zabbix*

6 Systeemdiensten

Systemd services zijn beschikbaar:

systemctl lijst-eenheden zabbix*

7 Formaatspecifieke opmerkingen

7.1 VMware

De afbeeldingen in vmdk-indeling zijn direct bruikbaar in VMware Player, Server en Workstation-producten. Voor gebruik in ESX, ESXi en vSphere moeten ze: geconverteerd met VMware converter.

7.2 HDD/flash-afbeelding (onbewerkt)
dd if=./zabbix_appliance_5.2.0.raw of=/dev/sdc bs=4k conv=fdatasync

Vervang /dev/sdc door uw Flash/HDD-schijfapparaat.