10 Grafiek-prototype

Overzicht

In de grafiek-prototype-widget kunt u een raster van grafieken weergeven die zijn gemaakt vanuit een grafiek-prototype of een item-prototype door middel van low-level discovery.

Configuratie

Om te configureren, selecteert u Grafiek prototype als widgettype:

Naast de parameters die algemeen zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

Bron Selecteer de bron: ofwel een Grafiek prototype of een Eenvoudig grafiek prototype.
Grafiek prototype Selecteer een grafiek prototype om ontdekte grafieken van het grafiek prototype weer te geven.
Deze optie is beschikbaar als 'Grafiek prototype' is geselecteerd als bron.
Item prototype Selecteer een item prototype om eenvoudige grafieken weer te geven op basis van ontdekte items van een item prototype.
Deze optie is beschikbaar als 'Eenvoudig grafiek prototype' is geselecteerd als bron.
Legenda tonen Vink dit selectievakje aan om de legenda op de grafieken weer te geven (standaard aangevinkt).
Dynamisch item Stel grafieken in om verschillende gegevens weer te geven, afhankelijk van de geselecteerde host.
Kolommen Voer het aantal kolommen in van de grafieken die binnen een grafiek prototype-widget moeten worden weergegeven.
Rijen Voer het aantal rijen in van de grafieken die binnen een grafiek prototype-widget moeten worden weergegeven.

Hoewel de instellingen Kolommen en Rijen meer dan één grafiek in de widget mogelijk maken, kunnen er nog steeds meer ontdekte grafieken zijn dan er kolommen/rijen in de widget zijn. In dat geval wordt paginering beschikbaar in de widget en maakt een uitschuivende kop het mogelijk om tussen pagina's te schakelen met behulp van de linker- en rechterpijlen.