2 Templates

Overzicht

In de sectie Configuratie → Templates kunnen gebruikers sjablonen configureren en onderhouden.

Er wordt een lijst weergegeven van bestaande sjablonen met hun gegevens.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van het sjabloon. Door op de sjabloonnaam te klikken, wordt het sjabloon configuratieformulier geopend.
Hosts Aantal bewerkbare hosts waaraan het sjabloon is gekoppeld; alleen-lezen hosts zijn niet inbegrepen.
Door op Hosts te klikken, wordt de lijst met hosts geopend waarin alleen de hosts worden gefilterd die aan het sjabloon zijn gekoppeld.
Entiteiten (Items, Triggers, Grafieken, Dashboards, Discovery, Web) Aantal van de respectievelijke entiteiten in het sjabloon (weergegeven in grijs). Door op de naam van de entiteit te klikken, worden in de hele lijst van die entiteit alleen die gefilterd die bij het sjabloon horen.
Gekoppelde sjablonen Sjablonen die aan het sjabloon zijn gekoppeld, in een geneste opzet waarbij het sjabloon alle entiteiten van de gekoppelde sjablonen zal overerven.
Gekoppeld aan sjablonen De sjablonen waaraan het sjabloon is gekoppeld ("kind"-sjablonen die alle entiteiten van dit sjabloon erven).
Sinds Zabbix 5.0.3 omvat deze kolom geen hosts meer.
Tags Tags van het sjabloon, met onopgeloste macro's.

Om een nieuw sjabloon te configureren, klik je op de knop Sjabloon maken in de rechterbovenhoek. Om een sjabloon te importeren uit een YAML-, XML- of JSON-bestand, klik je op de knop Importeren in de rechterbovenhoek.

Filter gebruiken

Je kunt de filter gebruiken om alleen de sjablonen weer te geven waarin je geïnteresseerd bent. Voor een betere zoekprestatie worden gegevens gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter link is beschikbaar onder de knoppen Sjabloon maken en Importeren. Als je erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waar je sjablonen kunt filteren op hostgroep, gekoppelde sjablonen, naam en tags.

Parameter Beschrijving
Hostgroepen Filteren op één of meer hostgroepen.
Het specificeren van een ouderhostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen.
Gekoppelde sjablonen Filteren op direct gekoppelde sjablonen.
Naam Filteren op sjabloonnaam.
Tags Filteren op tagnaam en tagwaarde van het sjabloon.
Filteren is alleen mogelijk op het niveau van sjabloontags (niet geërfde tags). Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden op te nemen en uit te sluiten. Verschillende voorwaarden kunnen worden ingesteld. Overeenkomsten met de tagnaam zijn altijd hoofdlettergevoelig.
Er zijn verschillende operators beschikbaar voor elke voorwaarde:
Bestaat - de opgegeven tagnaam opnemen
Is gelijk aan - de opgegeven tagnaam en -waarden opnemen (hoofdlettergevoelig)
Bevat - de opgegeven tagnaam opnemen waar de tagwaarden de ingevoerde string bevatten (substring-overeenkomst, hoofdletterongevoelig)
Bestaat niet - de opgegeven tagnaam uitsluiten
Is niet gelijk aan - de opgegeven tagnaam en -waarden uitsluiten (hoofdlettergevoelig)
Bevat niet - de opgegeven tagnaam uitsluiten waar de tagwaarden de ingevoerde string bevatten (substring-overeenkomst, hoofdletterongevoelig)
Er zijn twee berekeningstypen voor voorwaarden:
En/Of - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde tagnaam worden gegroepeerd door de Or-voorwaarde
Of - één voorwaarde is voldoende
Opties voor massabewerking

Onder de lijst vind je enkele opties voor massabewerking:

  • Exporteren - exporteer het sjabloon naar een YAML-, XML- of JSON-bestand
  • Massa-update - update meerdere eigenschappen voor een aantal sjablonen tegelijk
  • Verwijderen - verwijder het sjabloon terwijl de gekoppelde entiteiten (items, triggers, etc.) bij de hosts blijven
  • Verwijderen en wissen - verwijder het sjabloon en de gekoppelde entiteiten van de hosts

Om deze opties te gebruiken, selecteer de selectievakjes voor de desbetreffende sjablonen en klik vervolgens op de gewenste knop.