This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

9 Waarde Mapping

Overzicht

Voor een meer "menselijke" weergave van ontvangen waarden kun je waardevermeldingen (value maps) gebruiken die de koppeling bevatten tussen numerieke/stringwaarden en stringweergaven.

Waardevermeldingen kunnen zowel worden gebruikt in de Zabbix-frontend als in meldingen die worden verzonden via mediatypen.

Bijvoorbeeld, een item met de waarde '0' of '1' kan gebruikmaken van een waardevermelding om de waarden weer te geven in een leesbare vorm:

 • '0' => 'Niet Beschikbaar'
 • '1' => 'Beschikbaar'

Of, een waardevermelding voor gerelateerd aan back-ups zou kunnen zijn:

 • 'F' => 'Volledig'
 • 'D' => 'Differentieel'
 • 'I' => 'Incrementeel'

In een ander voorbeeld kunnen waardebereiken voor spanning worden toegewezen:

 • '<=209' => 'Laag'
 • '210-230' => 'OK'
 • '>=231' => 'Hoog'

Waardevermeldingen worden gedefinieerd op het niveau van een sjabloon (template) of host. Eenmaal gedefinieerd zijn ze beschikbaar voor alle items van de respectieve sjabloon of host. Er is geen overerving van waardevermeldingen - een itemsjabloon op een host gebruikt nog steeds de waardevermelding van de sjabloon; het koppelen van een sjabloon met waardevermeldingen aan de host zorgt er niet voor dat de host de waardevermeldingen overneemt.

Bij het configureren van items kun je een waardevermelding gebruiken om de manier waarop een itemwaarde wordt weergegeven te "vermenselijken". Om dit te doen, verwijs je naar de naam van een eerder gedefinieerde waardevermelding in het veld Waardevermelding.

Waardevermelding kan worden gebruikt bij items met het type Numeriek (ongesigneerd), Numeriek (floating point) en Karakter.

Waardevermeldingen kunnen worden geëxporteerd/geïmporteerd samen met de respectieve sjabloon of host.

Waardevermeldingen kunnen grootschalig worden bijgewerkt. Zowel de host als sjabloon massa-updateformulieren hebben een tabblad Waardevermelding voor het grootschalig bijwerken van waardevermeldingen.

Configuratie

Om een waardevermelding (value map) te definiëren:

 • Open een host- of sjabloonconfiguratieformulier
 • Ga naar het tabblad Waardevermelding
 • Klik op Toevoegen om een nieuwe vermelding toe te voegen
 • Klik op de naam van een bestaande vermelding om deze te bewerken

Parameters van een waardevermelding:

Parameter Omschrijving
Naam Unieke naam van een reeks waardevermeldingen.
Vermeldingen Individuele regels voor koppeling van numerieke/stringwaarden naar stringweergaven.
Koppeling wordt toegepast volgens de volgorde van koppelingsregels. Het is mogelijk om koppelingen opnieuw te ordenen door te slepen.
Alleen numerieke waarde-types worden ondersteund voor koppeling van bereiken (is groter dan of gelijk aan, is kleiner dan of gelijk aan, in bereik koppelingstypen).
Type Koppelingstype:
gelijk aan - gelijke waarden worden gekoppeld
is groter dan of gelijk aan - gelijke of grotere waarden worden gekoppeld
is kleiner dan of gelijk aan - gelijke of kleinere waarden worden gekoppeld
in bereik - waarden in het bereik worden gekoppeld; het bereik wordt uitgedrukt als <nummer1>-<nummer2>, of <nummer>. Meerdere bereiken zijn ondersteund (bijv. 1-10,101-110,201)
regexp - waarden die overeenkomen met de reguliere expressie worden gekoppeld (globale reguliere expressies worden niet ondersteund)
standaard - alle overige waarden worden gekoppeld, behalve die met specifieke koppelingen
Waarde Binnenkomende waarde.
Afhankelijk van het koppelingstype kan dit ook een bereik of reguliere expressie bevatten.
Gekoppeld aan Stringweergave voor de binnenkomende waarde.

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Wanneer de waardevermelding in de lijst wordt weergegeven, zijn alleen de eerste drie koppelingen zichtbaar, terwijl drie puntjes aangeven dat er meer koppelingen zijn.

Hoe dit werkt

Bijvoorbeeld, een van de voorgedefinieerde agent-items 'Zabbix agent ping' gebruikt een sjabloon-niveau waardevermelding genaamd 'Zabbix agent ping status' om de waarden weer te geven.

In het configuratieformulier van het item zie je een verwijzing naar deze waardevermelding in het veld Waardevermelding:

Dus in Monitoring → Laatste gegevens wordt de koppeling gebruikt om 'Up' weer te geven (met de ruwe waarde tussen haakjes).

In het gedeelte Laatste gegevens worden weergegeven waarden verkort tot 20 tekens. Als waardevermelding wordt gebruikt, wordt deze verkorting niet toegepast op de gekoppelde waarde, maar alleen op de ruwe waarde afzonderlijk (weergegeven tussen haakjes).

Een waarde die wordt weergegeven in een leesbare vorm is ook gemakkelijker te begrijpen bij het ontvangen van meldingen.

Zonder een voorgedefinieerde waardevermelding zou je alleen dit krijgen:

Dus in dit geval zou je ofwel moeten raden waar '1' voor staat, of je zou de documentatie moeten doorzoeken om erachter te komen.