host.create

Beschrijving

object host.create(object/array hosts)

Met deze methode kunnen nieuwe hosts worden gemaakt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Hosts om aan te maken.

Naast de standaard hosteigenschappen, is de methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
groepen
(vereist)
object/array Host groepen om de host aan toe te voegen.

De hostgroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd.
interfaces object/array Interfaces die moet worden gemaakt voor de host.
tags object/array Host tags.
templates object/array Templates om aan de host te worden gekoppeld.

Voor de sjablonen moet de eigenschap templateid zijn gedefinieerd.
macros object/array Gebruikersmacro's die moeten worden gemaakt voor de host.
inventaris object Host inventaris eigenschappen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte hosts bevat onder de eigenschap hostids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven gastheren.

Voorbeelden

Een host maken

Maak een host met de naam "Linux-server" met een IP-interface en tags, voeg toe het aan een groep, koppel er een sjabloon aan en stel de MAC-adressen in de gastheer inventaris.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.create",
      "params": {
        "host": "Linux server",
        "interfaces": [
          {
            "type": 1,
            "main": 1,
            "useip": 1,
            "ip": "192.168.3.1",
            "dns": "",
            "port": "10050"
          }
        ],
        "groups": [
          {
            "groupid": "50"
          }
        ],
        "tags": [
          {
            "tag": "Host name",
            "value": "Linux server"
          }
        ],
        "templates": [
          {
            "templateid": "20045"
          }
        ],
        "macros": [
          {
            "macro": "{$USER_ID}",
            "value": "123321"
          },
          {
            "macro": "{$USER_LOCATION}",
            "value": "0:0:0",
            "description": "latitude, longitude and altitude coordinates"
          }
        ],
        "inventory_mode": 0,
        "inventory": {
          "macaddress_a": "01234",
          "macaddress_b": "56768"
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "107819"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Een host maken met SNMP-interface

Maak een host met de naam "SNMP-host" met een SNMPv3-interface met details.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.create",
      "params": {
        "host": "SNMP host",
        "interfaces": [
          {
            "type": 2,
            "main": 1,
            "useip": 1,
            "ip": "127.0.0.1",
            "dns": "",
            "port": "161",
            "details": {
              "version": 3,
              "bulk": 0,
              "securityname": "mysecurityname",
              "contextname": "",
              "securitylevel": 1
            }
          }
        ],
        "groups": [
          {
            "groupid": "4"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10658"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Het creëren van een host met PSK-encryptie

Maak een host genaamd "PSK-host" aan met geconfigureerde PSK-encryptie. Merk op dat de host vooraf geconfigureerd moet zijn om PSK te gebruiken.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.create",
      "params": {
        "host": "PSK host",
        "interfaces": [
          {
            "type": 1,
            "ip": "192.168.3.1",
            "dns": "",
            "port": "10050",
            "useip": 1,
            "main": 1
          }
        ],
        "groups": [
          {
            "groupid": "2"
          }
        ],
        "tls_accept": 2,
        "tls_connect": 2,
        "tls_psk_identity": "PSK 001",
        "tls_psk": "1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10590"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHost::create() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.