1 Ontdekking van gekoppelde bestandssystemen

Overzicht

Het is mogelijk om aangekoppelde bestandssystemen en hun eigenschappen te ontdekken (bestandssysteemnaam, aankoppelpunttype, bestandssysteemgrootte en inode-statistieken).

Hiervoor kun je een combinatie van het volgende gebruiken:

 • het vfs.fs.get agent-item als het hoofditem
 • afhankelijke low-level ontdekkingsregel en item-prototypes

Configuratie

Hoofditem

Maak een Zabbix-agent-item met de volgende sleutel:

vfs.fs.get

Stel het type informatie in op "Tekst" voor mogelijk grote JSON-gegevens.

De gegevens die door dit item worden geretourneerd, zullen iets bevatten zoals het volgende voor een aangekoppeld bestandssysteem:

{
     "fsname": "/",
     "fstype": "rootfs",
     "bytes": {
      "total": 1000,
      "free": 500,
      "used": 500,
      "pfree": 50.00,
      "pused": 50.00
     },
     "inodes": {
      "total": 1000,
      "free": 500,
      "used": 500,
      "pfree": 50.00,
      "pused": 50.00
     }
    }
Afhankelijke LLD-regel

Maak een low-level discovery-regel van het type "Afhankelijk item":

Selecteer als hoofditem het vfs.fs.get-item dat we hebben gemaakt.

Op het tabblad "LLD-macro's" definieer je aangepaste macro's met de bijbehorende JSONPath:

Prototype van afhankelijk item

Maak een item-prototype met het type "Afhankelijk item" in deze LLD-regel. Selecteer als hoofditem voor dit prototype het vfs.fs.get-item dat we hebben gemaakt.

Let op het gebruik van aangepaste macro's in de naam en sleutel van het item-prototype:

 • Naam: Vrije schijfruimte op {#FSNAME}, type: {#FSTYPE}
 • Sleutel: Free[{#FSNAME}]

Gebruik als type informatie:

 • Numeriek (niet ondertekend) voor metrieken zoals 'free', 'total', 'used'
 • Numeriek (float) voor metrieken zoals 'pfree', 'pused' (percentage)

In het tabblad "Voorverwerking" van het item-prototype selecteer je JSONPath en gebruik je de volgende JSONPath-uitdrukking als parameter:

$.[?(@.fsname=='{#FSNAME}')].bytes.free.first()

Wanneer de ontdekking start, wordt voor elk aankoppelpunt één item gemaakt. Dit item geeft het aantal vrije bytes voor het opgegeven aankoppelpunt terug.