Table of Contents

> Grafiekobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de graph API.

Grafiek

Het grafiekobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
graphid string (alleen-lezen) ID van de grafiek.
height
(verplicht)
integer Hoogte van de grafiek in pixels.
name
(verplicht)
string Naam van de grafiek.
width
(verplicht)
integer Breedte van de grafiek in pixels.
flags integer (alleen-lezen) Oorsprong van de grafiek.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) een normale grafiek;
4 - een ontdekte grafiek.
graphtype integer Type indeling van de grafiek.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) normaal;
1 - gestapeld;
2 - taart;
3 - geëxplodeerd.
percent_left float Linkerpercentiel.

Standaard: 0.
percent_right float Rechterpercentiel.

Standaard: 0.
show_3d integer Of taart- en geëxplodeerde grafieken in 3D moeten worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) weergeven in 2D;
1 - weergeven in 3D.
show_legend integer Of de legenda op de grafiek moet worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
show_work_period integer Of de werktijden op de grafiek moeten worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
show_triggers integer Of de triggerlijn op de grafiek moet worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
templateid string (alleen-lezen) ID van de bovenliggende sjabloongrafiek.
yaxismax float De vaste maximale waarde voor de Y-as.

Standaard: 100.
yaxismin float De vaste minimale waarde voor de Y-as.

Standaard: 0.
ymax_itemid string ID van het item dat wordt gebruikt als de maximale waarde voor de Y-as.

Vanaf Zabbix 6.0.7, als de gebruiker geen toegang heeft tot het gespecificeerde item, wordt de grafiek weergegeven alsof ymax_type zou zijn ingesteld op '0' (berekend).
ymax_type integer Berekeningsmethode voor de maximale waarde van de Y-as.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) berekend;
1 - vast;
2 - item.
ymin_itemid string ID van het item dat wordt gebruikt als de minimale waarde voor de Y-as.

Vanaf Zabbix 6.0.7, als de gebruiker geen toegang heeft tot het gespecificeerde item, wordt de grafiek weergegeven alsof ymin_type zou zijn ingesteld op '0' (berekend).
ymin_type integer Berekeningsmethode voor de minimale waarde van de Y-as.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) berekend;
1 - vast;
2 - item.
uuid string Universally unique identifier, gebruikt om geïmporteerde grafieken te koppelen aan al bestaande. Alleen gebruikt voor grafieken op sjablonen. Wordt automatisch gegenereerd als niet opgegeven.

Let op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optie parametercombinatie anders is.