7 Mediatypen

Overzicht

In de sectie Beheer → Media typen kunnen gebruikers mediagegevens configureren en onderhouden.

Mediagegevens bevatten algemene instructies voor het gebruik van een medium als afleveringskanaal voor meldingen. Specifieke details, zoals individuele e-mailadressen om een melding naartoe te sturen, worden bij individuele gebruikers bewaard.

Een lijst van bestaande media typen met hun details wordt weergegeven.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van het media type. Door op de naam te klikken wordt het configuratieformulier voor het media type geopend.
Type Type van het medium (e-mail, SMS, enz.) wordt weergegeven.
Status De status van het media type wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen.
Gebruikt in acties Alle acties waarin het media type direct wordt gebruikt (geselecteerd in de Alleen verzenden naar dropdown) worden weergegeven. Door op de naam van de actie te klikken, wordt het configuratieformulier voor de actie geopend.
Details Gedetailleerde informatie over het media type wordt weergegeven.
Acties De volgende actie is beschikbaar:
Testen - klik om een testformulier te openen waarin u media type parameters kunt invoeren (bijv. een ontvangersadres met een testonderwerp en -tekst) en een testbericht kunt verzenden om te verifiëren dat het geconfigureerde media type werkt. Zie ook: Media type testen.

Om een nieuw media type te configureren, klikt u op de knop Media type creëren in de rechterbovenhoek.

Om een media type te importeren vanuit XML, klikt u op de knop Importeren in de rechterbovenhoek.

Opties voor massa-bewerken

Knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massabewerking:

  • Inschakelen - verander de status van het media type naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - verander de status van het media type naar Uitgeschakeld
  • Exporteren - exporteer de media typen naar een YAML-, XML- of JSON-bestand
  • Verwijderen - verwijder de media typen

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de respectievelijke media typen en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de media typen weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor een betere zoekprestatie wordt data gezocht met onopgeloste macros.

De Filter link is beschikbaar boven de lijst met media typen. Als u erop klikt, wordt een filter beschikbaar waarin u media typen kunt filteren op naam en status.