host.create

Descripció

object host.create(object/array hosts)

Aquest mètode permet crear nous equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Equips a crear.

A més de les propietats estàndard de l'equip, el mètode accepta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups
(obligatori)
object/array Grups d'equips als quals afegir l'equip.

Grups d'equips ha de tindre la propietat groupid establerta.
interfaces object/array Interfícies a crear per a l'equip.
tags object/array Etiquetes de l'equip.
templates object/array Plantilles per vincular-se a l'equip.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.
macros object/array Macros d'usuari per crear per a l'equip.
inventory object Propietats inventari de l'equip.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels equips creats segons la propietat hostids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels equips donats.

Exemples

Crear un equip

Crear un equip anomenat "Linux server" amb una interfície IP i etiquetes; afegir-lo a un grup, vincular-lo a una plantilla i establir les adreces MAC dins de l'inventari d'equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.create",
      "params": {
        "host": "Linux server",
        "interfaces": [
          {
            "type": 1,
            "main": 1,
            "useip": 1,
            "ip": "192.168.3.1",
            "dns": "",
            "port": "10050"
          }
        ],
        "groups": [
          {
            "groupid": "50"
          }
        ],
        "tags": [
          {
            "tag": "Host name",
            "value": "Linux server"
          }
        ],
        "templates": [
          {
            "templateid": "20045"
          }
        ],
        "macros": [
          {
            "macro": "{$USER_ID}",
            "value": "123321"
          },
          {
            "macro": "{$USER_LOCATION}",
            "value": "0:0:0",
            "description": "latitude, longitude and altitude coordinates"
          }
        ],
        "inventory_mode": 0,
        "inventory": {
          "macaddress_a": "01234",
          "macaddress_b": "56768"
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "107819"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un equip amb una interfície SNMP

Crear un equip anomenat "equip SNMP" amb una interfície SNMPv3 i els seus detalls.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.create",
      "params": {
        "host": "equip SNMP",
        "interfaces": [
          {
            "type": 2,
            "main": 1,
            "useip": 1,
            "ip": "127.0.0.1",
            "dns": "",
            "port": "161",
            "details": {
              "version": 3,
              "bulk": 0,
              "securityname": "mysecurityname",
              "contextname": "",
              "securitylevel": 1
            }
          }
        ],
        "groups": [
          {
            "groupid": "4"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10658"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un equip amb xifrat PSK

Crear un equip anomenat "equip PSK" amb el xifrat PSK configurat. Tingueu en compte que l'equip ha d'ésser preconfigurat per emprar PSK.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.create",
      "params": {
        "host": "PSK host",
        "interfaces": [
          {
            "type": 1,
            "ip": "192.168.3.1",
            "dns": "",
            "port": "10050",
            "useip": 1,
            "main": 1
          }
        ],
        "groups": [
          {
            "groupid": "2"
          }
        ],
        "tls_accept": 2,
        "tls_connect": 2,
        "tls_psk_identity": "PSK 001",
        "tls_psk": "1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10590"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHost::create() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.