host.delete

Descripció

object host.delete(array hosts)

Aquest mètode permet esborrar equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels equips que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels equips esborrats sota la propietat hostids.

Exemples

Esborrar diversos equips

Esborrar dos equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.delete",
      "params": [
        "13",
        "32"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "13",
          "32"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CHost::delete() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.