templatedashboard.create

Descripció

object templatedashboard.create(object/array templatesDashboards)

Aquest mètode permet crear nous taulers.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte/matriu) Plantilles de tauler de control per crear.

A més de les [propietats del tauler de plantilla] estàndard (object#template_dashboard), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
pages
(obligatori)
array Pàgines del tauler de control per crear. Les pàgines del tauler de control s'ordenaran en el mateix ordre que s'ha especificat. Es requereix almenys un objecte de pàgina del tauler per a la propietat pages.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les plantilles de taulers creades segons la propietat dashboardids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels IDs de les plantilles de taulers especificats.

Exemples

Crear una plantilla de tauler

Crear una plantilla de tauler anomenada “Graphs” amb un giny gràfic, a una sola pàgina de tauler.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templatedashboard.create",
      "params": {
        "templateid": "10318",
        "name": "Graphs",
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "graph",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 6,
                    "name": "graphid",
                    "value": "1123"
                  }
                ]
              }
            ]
            
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "32"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplateDashboard::create() in ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php.