trigger.adddependencies

Descripció

object trigger.adddependencies(object/array triggerDependencies)

Aquest mètode permet crear noves dependències de triggers.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Dependències del trigger a crear.

Cada dependència del trigger té els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
triggerid
(obligatori)
string ID del trigger dependent.
dependsOnTriggerid
(obligatori)
string ID del trigger del qual depèn el trigger.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels triggers dependents sota la propietat triggerids.

Exemples

Afegir una dependència d'un trigger

Fer que el trigger "14092" depengui del trigger "13565."

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.adddependencies",
      "params": {
        "triggerid": "14092",
        "dependsOnTriggerid": "13565"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "14092"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTrigger::addDependencies() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.