trigger.deletedependencies

Descripció

object trigger.deletedependencies(string/array triggers)

Aquest mètode permet esborrar totes les dependències del triggers donats.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(string/array) Triggers dels que esborrar les seves dependències de triggers.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels triggers afectats sota la propietat triggerids.

Exemples

Esborrar les dependències de diversos triggers

Esborrar totes les dependències de dos triggers.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.deleteDependencies",
      "params": [
        {
          "triggerid": "14544"
        },
        {
          "triggerid": "14545"
        }
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "14544",
          "14545"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTrigger::deleteDependencies() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.