usermacro.delete

Descripció

object usermacro.delete(array hostMacroIds)

Aquest mètode permet esborrar macros d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les macros d'equips que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les macros d'equips esborrats sota la propietat hostmacroids.

Exemples

Esborrar diverses macros d'equips

Esborrar dues macros d'equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.delete",
      "params": [
        "32",
        "11"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostmacroids": [
          "32",
          "11"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserMacro::delete() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.