> Objecte de macros d'usuaris

Els següents objectes són relacionats amb l'API usermacro.

Macro global

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
globalmacroid string (només lectura) ID de macro global.
macro
(obligatori)
string Cadena de macro.
valor
(obligatori)
string Valor de la macro.
type integer Tipus de la macro.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Text de la macro;
1 - Macro secreta;
2 - Secret de caixa de cabals.
description string Descripció de la macro.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Macro d'equip

L'objecte defineix una macro disponible a un equip, prototip d'equip o plantilla. Té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
hostmacroid string (només lectura) ID de la macro d'equip.
hostid
(obligatori)
string ID de l'equip a qui pertany la macro.
macro
(obligatori)
string Cadena de la macro.
valor
(obligatori)
string Valor de la macro.
type integer Tipus de la macro.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Text de la macro;
1 - Macro secreta;
2 - Secret de caixa de cabals.
description string Descripció de la macro.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.