usermacro.update

Descripció

object usermacro.update(object/array hostMacros)

Aquest mètode permet actualitzar les macros d'equips.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de la macro d'equips per actualitzar.

La propietat hostmacroid s'ha d'establir per a cada macro d'equip. La resta de propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats donades, totes les altres romandran sense canvis.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les macros d'equips actualitzades sota la propietat hostmacroids.

Exemples

canvia el valor d'una macro d'equip

Estableix el valor d'una macro d'equip a "public".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.update",
      "params": {
        "hostmacroid": "1",
        "value": "public"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostmacroids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserMacro::update() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.