11 Notes d'actualització per 6.0.1

Sincronitzador de configuració

S'ha millorat el rendiment del sincronitzador de configuració. Es recomana pujar la mida de la memòria cau al servidor/proxy si hi ha una gran quantitat de models. També es recomana esborrar les plantilles no emprades.

Tingueu en compte que la mida de la memòria cau per defecte al servidor/proxy s'ha augmentat a 32 Mo.

Canvis d'elements

S'ha afegit suport natiu per als elements net.dns i net.dns.record a l'agent Zabbix 2 i l'agent Zabbix 2 per a Windows. Ara permeten adreces IP DNS personalitzades al paràmetre ip i ja no ignoren els paràmetres timeout i count.