1 Prototips d'elements

Vista general

En aquesta secció, es mostren els prototips d'elements d'una regla de descoberta de baix nivell a l'equip. Els prototips d'elements són la base dels [elements] de l'equip real (/manual/web_interface/frontend_sections/configuration/hosts/items) que es creen durant la descoberta de baix nivell.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del prototip d'element, que es mostra com a enllaç blau.
Fent clic al nom s'obre el formulari de configuració del prototip d'element.< br>Si El prototip d'element pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de la regla, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de prototips d'elements a nivell de plantilla.
Clau Es mostra la clau del prototip d'element.
Interval Es mostra la freqüència de control.
Historial Es mostra el nombre de dies que es conserva l'historial de dades de l'element.
Tendències Es mostra el nombre de dies per mantindre l'historial de tendències de l'article.
Tipus Es mostra el tipus de prototip de l'element (agent Zabbix, agent SNMP, comprovació simple, etc.).
Crear activat Crea un element basat en aquest prototip com:
- activat
No - desactivat. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic a sobre.
Descobrir Descobreix l'objecte basat en aquest prototip:
- descobrir
No - no descobrir. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic a sobre.
Etiquetes Es mostren les etiquetes del prototip d'element.

Per configurar un prototip d'element nou, feu clic al botó Crear un prototip d'element a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Crear activat - crea aquests elements com a Activat
  • Crear desactivat - crea aquests elements com a Desactivat
  • Actualització massiva - actualitza en grup aquests prototips d'elements
  • Esborrar - esborra aquest prototip d'elements

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels prototips d'elements respectius i feu clic al botó requerit.