4 Manteniment

vista general

A la secció Configuració → Manteniment, els usuaris poden configurar i gestionar els períodes de manteniment de l'equip.

Es mostra un llistat dels períodes de manteniment existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del període de manteniment. En fer clic al nom del període de manteniment s'obre el formulari de configuració del període de manteniment.
Tipus Es mostra el tipus de manteniment: Amb recollida de dades o Sense recollida de dades
Actiu des de La data i l'hora en què s'activa l'execució de la finestra de manteniment.
Nota: aquesta vegada no activa cap finestra de manteniment; els períodes de manteniment s'han de definir per separat.
Actiu fins a La data i l'hora en què l'execució dels períodes de manteniment deixa d'estar activa.
Estat L'estat del període de manteniment:
S'apropa - s'activarà aviat
Actiu - és actiu
Caducat - ja no és actiu
Descripció Es mostra la descripció del període de manteniment.

Per configurar una nova finestra de manteniment, feu clic al botó Crear una finestra de manteniment a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Un botó a sota de la llista ofereix una opció d'edició massiva:

  • Esborrar - esborra els períodes de manteniment

Per emprar aquesta opció, marqueu les caselles davant dels períodes de manteniment respectius i feu clic a Esborrar.

Ús de filtres

Podeu emprar filtres per veure només els períodes de manteniment que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista de períodes de manteniment. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar els períodes de manteniment per nom i estat.