2 Plantilles

Vista general

A la secció Configuració → Plantilles, els usuaris poden configurar i gestionar plantilles.

Es mostra una llista de plantilles existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del model. Si feu clic al nom de la plantilla, s'obre el formulari de configuració de la plantilla.
Hosts Nombre d'equips editables als quals és vinculada la plantilla; no s'inclouen els equips de només lectura.
Si feu clic a Equips, s'obrirà la llista d'equips amb només els equips filtrats que estan vinculats a la plantilla.
Entitats (elements, triggers, gràfics, taulers de control, descoberta, web) Nombre d'entitats respectives del model (mostrades en gris). Clicant sobre el nom de l'entitat es filtraran, a tota la llista d'aquesta entitat, les que pertanyen al model.
Models enllaçats Models enllaçats al model, en una configuració heretada on el model heretarà totes les entitats dels models enllaçats.
Enllaçat a models Els models als quals està enllaçat el model (models ("fills") que hereten totes les entitats d'aquest model).
A partir de Zabbix 5.0.3, aquesta columna ja no inclou els equips.
Etiquetes Etiquetes del model, amb macros no resoltes.

Per configurar una plantilla nova, feu clic al botó Crear una plantilla a l'extrem superior dret. Per importar una plantilla d'un fitxer YAML, XML o JSON, feu clic al botó Importar a l'extrem superior dret.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per veure només les plantilles que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible als botons Crear plantilla i Importar. Si feu clic, hi haurà disponible un filtre on podeu filtrar plantilles per grup d'equips, plantilles relacionats, nom i etiquetes.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips pare selecciona implícitament tots els grups d'equips heretats.
Plantille enllaçades Filtra per plantilles enllaçades directament.
Nom Filtra per nom de la plantilla.
Etiquetes Filtra per nom i valor de l'etiqueta de la plantilla.
El filtrat només és possible per etiquetes de nivell de la plantilla (no heretades). És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats ​​(distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats on els valors d'etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou els valors especificats dels noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors d'etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O
O - suficient si es compleix una condició
Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Exportar - exporta el model a un fitxer YAML, XML o JSON
  • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diverses plantilles alhora
  • Esborrar - esborra el model deixant les seves entitats relacionades (elements, triggers, etc.) als equips
  • Esborrar i netejar - esborra el model i les entitats relacionades dels equips

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant de les plantilles respectives i feu clic al botó requerit.