3 Prototips de gràfics

Vista general

En aquesta secció, es mostren els prototips de gràfics configurats d'una regla de descoberta de baix nivell del model.

Si la plantilla és vinculada a l'equip, els prototips de gràfics es convertiran en la base per crear veritables gràfics d'equip durant la descoberta de baix nivell.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del prototip de gràfic, que es veu com un enllaç blau.
Fent clic al nom s'obre el formulari de configuració del prototip de gràfic.
Si el El prototip de gràfic pertany a una plantilla enllaçada, el nom de la plantilla apareix abans del nom del gràfic, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de prototips de gràfics al nivell de plantilla enllaçada.
Amplada Es mostra l'amplada del gràfic del prototip.
Alçada Es mostra l'alçada del gràfic del prototip.
Tipus Es mostra el tipus de prototip de gràfic: Normal, Apilat, Pastís o Explotat.
Descoberta Descobreix el gràfic basat en aquest prototip:
- Descobrir
No - No descobrir. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic a sobre.

Per configurar un prototip de gràfic nou, feu clic al botó Crear un prototip de gràfic a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Esborrar: esborra aquests prototips de gràfics

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels prototips de gràfics respectius i feu clic al botó requerit.