5 Escenaris web

Vista general

Es pot accedir a la llista d'escenaris web d'una plantilla des de Configuració → Plantilles fent clic a Web per a la plantilla corresponent.

Es mostra una llista d'escenaris web existents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de l'escenari web. Si feu clic al nom de l'escenari web, s'obre el formulari de configuració de l'escenari web.
Si l'escenari web s'hereta d'una altra plantilla, el nom de l'escenari web La plantilla apareix abans del nom de l'escenari, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista d'escenaris web a aquest nivell de plantilla.
Nombre de passes El nombre de passes que conté l'escenari.
Interval Freqüència d'execució de l'escenari.
Intents Quants intents d'executar passes del guió web es fan.
Autenticació Es mostra el mètode d'autenticació: bàsic, NTLM o cap.
Proxy HTTP Mostra el proxy HTTP o 'No' si no s'empra.
Estat Es mostra l'estat de l'escenari web - Activat o Desactivat.
Feu clic a l'estat el podeu canviar.
Etiquetes Es mostren les etiquetes de cronologia web.
Es poden mostrar fins a tres etiquetes (parells nom:valor). Si hi ha més etiquetes, es mostra un enllaç "..." que us permet veure totes les etiquetes al passar el ratolí.

Per configurar un nou escenari web, feu clic al botó Crear un escenari web a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Habilitar: canvia l'estat de l'escenari a Activat
  • Desactivar: canvia l'estat de l'escenari a Desactivat
  • Esborrar: esborra els escenaris

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels escenaris web respectius i feu clic al botó necessari.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per veure només els escenaris que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista d'escenaris web. Si feu clic, hi haurà disponible un filtre on podeu filtrar escenaris per grup d'equips, plantilles, estat i etiquetes.