1 Grups d'equips

Des de la interfície web, els grups d'equips només es poden exportar amb l'exportació d'equips o de plantilla. Quan s'exporta un equip o una plantilla, tots els grups als quals pertany s'exporten automàticament.

L'API permet exportar grups d'equips independentment dels equips o plantilles.

Format d'exportació
 groups:
      -
       name: 'servidors Zabbix'

grups/grup

Paràmetre Tipus Descripció Detalls
nom cadena Nom del grup.