Table of Contents

Manual de Zabbix

Benvingut al manual d'usuari del programari Zabbix. Aquestes pàgines han estat creades per ajudar els usuaris en les seves tasques de monitoratge amb Zabbix, des de les més senzilles fins a les més complexes.

La documentació de Zabbix NO es distribueix sota llicència GPL. L'ús de la documentació de Zabbix és subjecte a les condicions següents:

Podeu crear una còpia impresa d'aquesta documentació només per al vostre ús personal. La conversió a altres formats és permesa sempre que el contingut real no es modifiqui o s'alteri de cap manera. No heu de publicar ni distribuir aquesta documentació en cap forma, mitjà o suport, tret que distribuïu la documentació d'una manera similar a com la distribueix Zabbix (és a dir, electrònicament per descarregar-la en un lloc web de Zabbix) o en una clau USB o mitjà similar, sempre que que la documentació es publiqui juntament amb el programari al mateix suport. Qualsevol altre ús, com ara qualsevol distribució de còpies impreses o l'ús d'aquesta documentació, total o parcialment, en una altra publicació, requereix el consentiment previ per escrit d'un representant autoritzat de Zabbix. Zabbix es reserva tots els drets sobre aquesta documentació no concedits expressament anteriorment.